kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį.


INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės pavadinimas

2020 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2021 metų I –ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Etatų skaičius

Politikai

Meras

4339

4371

1

Mero pavaduotojas

3081

3115

2

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Tarybos sekretorius

2078

2508

1

Mero patarėjas

2225

2284

6

Administracijos direktorius

3750

4672

1

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

3543

4252

2

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

2885

3099

22

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

2554

2806

15

Poskyrio vedėjas

491

 

 

Vyriausiasis specialistas

2057

2343

64

Vyresnysis specialistas

1766

1977

6

Seniūnas

2558

2770

22

Seniūno pavaduotojas

2152

2189

3

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

1555

1628

112

Vyriausiasis specialistas (seniūnijoje)

1580

1642

25

Vyresnysis specialistas

1472

1542

24

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

1526

1582

81

Inspektorius (Vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

1467

1479

17,5

Specialistas

1325

1356

2

Specialistas (seniūnijose)

1311

1328

10

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-23 13:01:38
Grįžti
Shadow up