kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.16 Savivaldybės statinių naudojimo priežiūros vykdymas
Paslaugos aprašymas Statinio naudojimo priežiūra – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus – pastatas turi atitikti privalomųjų reikalavimų visumą per visą ekonomiškai pagrįstą jo naudojimo trukmę.

Paslaugos kategorija 14. Teritorijų planavimas ir statyba
Paslaugos suteikimo trukmė 60 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Statybos skyrius
Paslaugos vadovas Michal Kunickis tel. +370(5)2733183
Paslaugos vykdytojas Vladimir Makarov tel. +370(5)2728813
Aprašymas interesantui Kitas paslaugos administratorius:
Tadeušas Bisikirskas, Statybos skyriaus vyr. specialistas, tel. +370(5)2401646
el. p. tadeusas.bisikirskas@vrsa.lt , 515 kabinetas.


Statinių techninės priežiūros patikrinamo metu statinio savininkas arba naudotojas turi pateikti šiuos dokumentus:
1. daugiabučio namo gyventojų jungtinės veiklos sutartį (kai daugiabučio gyvenamojo namo techninė priežiūra atliekama namo gyventojų pagal jungtinės veiklos sutartį įgalioto asmens),
2. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo (jungtinės veiklos sutartimi įgalioto asmens arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgalioto asmens, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas), paskirimo arba pasamdymo dokumentus, jo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus,
3. statinio techninį pasą (ar techninės apskaitos kortelę), kuriame turi būti nurodytos statinio techninės, ekonominės ir konstruktyvinės charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo, jei tokie darbai buvo vykdomi,
4. laiku ir išsamiai pildomą statinio techninės priežiūros žurnalą, kuriame turi būti užregistruoti statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos arba tai, kad jų nerasta, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų (kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros; neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių; esamo statinio statybiniai tyrinėjimai; auditai ir kitos papildomos apžiūros) aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti,
5. statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus,
6. statinio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) išvadas,
7. statinio projektą (kai būtina),
8. kadastro duomenų byla(kai būtina)
9. statinio energetinio naudingumo sertifikatą, jei name per metus patalpoms šildyti suvartotos šilumos kiekis viršija Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatomas maksimalias šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas arba jeigu dėl to yra priimtas namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas,
10. pagal nuolatinių stebėjimų bei periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų duomenis, taip pat gyvenamojo namo, jo dalių ir inžinerinių sistemų gyvavimo trukmės normatyvus, jeigu jie yra nustatyti gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techninėje dokumentacijoje ar kituose normatyviniuose dokumentuose, nustatytų privalomųjų gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbų poreikį , parengtą darbų vykdymo ir finansinį planą.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr.I-1240
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-347 patvirtintas STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-825 patvirtintas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“,
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1067 patvirtintas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“
5. Administracijos direktoriaus 2011 03 04 įsakymu Nr. A27-460 patvirtintos Vilniaus rajono statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės.
Paslaugos kaina Paslauga nemokama
Informacija Suinteresuoti asmenys gali informuoti, rašyti laisvos formos prašymus arba skundus dėl galimai netinkamai arba pažeidžiant teisės aktų reikalavimus eksploatuojamų pastatų. Statinių techninės priežiūros naudojimo priežiūra atliekama planingai. Visų ypatingų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ (išskyrus susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose, įtrauktų į Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą), ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, naudojimo priežiūrą vietoje atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus, o kitų, nenurodytų statinių, – priklausomai nuo turimų duomenų ar (ir) informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį.
Statinių naudotojo (savininko) atliekamos statinių techninės priežiūros patikrinamo metu privaloma:
1. paprašyti pateikti statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus,
2. patikrinti:
ar statinio techniniame pase (techninės apskaitos kortelėje), pastato techniniame-energetiniame pase yra padaryti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių ir energetinių charakteristikų pakeitimai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo (jei tokie darbai buvo vykdomi),
ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas,
ar atliekamos statinio periodinės ir specialiosios apžiūros,
ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai;
3. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti:
ar statinys naudojamas pagal paskirtį,
ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, pranešti Inspekcijai,
ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų,
padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą;
4. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (Reglamento 2 priedas); jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) statinio naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Priežiūrą atliekančioje institucijoje,
5. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalint,
6. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;
7. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą,
8. Apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti raštu statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas).
Informacija atnaujinta 2021-02-11 13:42:23
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2022     
Sausis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920
21
2223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
„Keturkojis draugas“ Sniego figūrų konkursas, skirtas guvūnų gerovės metams
2022-01-01
Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (Švenčionių g. 12, Nemenčinė, Vilniaus r.)
Sveikinimo laiškų kun. prelatui Juzefui Obrembskiui paroda-prezentacija
2022-01-01
VKEM Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus (Šv. Antano g. 5, Maišiagala, Vilniaus raj.)
Česlavo Polonskio tapybos, akvarelių ir piešinių paroda
2022-01-02
VKEM (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus raj.)
Tautodailininkės Irenos Ševcovos fotografijų paroda „Medžio kvėpavimas“
2022-01-02
VKEM Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus raj.)
„Mano močiutė ir senelis“ Vaikų piešinių paroda, skirta senelių dienai paminėti
2022-01-21
NDKC Rastinėnų skyrius (Kasmiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up