kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 Likviduotų nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų ir valstybės institucijų, įstaigų ar įmonių dokumentų priėmimas ir pažymų išdavimas
Paslaugos aprašymas Vilniaus rajono savivaldybės Archyvas priima saugoti likviduotų Vilniaus rajono registruotų įmonių ir organizacijų (nesant tiesioginių jų funkcijų perėmėjų ) dokumentus, kurių saugojimo terminai nepasibaigę toliau saugoti.
(Dokumentų saugojimo terminus nustato Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu). Pažymos dėl įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro išduodamos tuo atveju, kai dokumentai yra sutvarkyti pagal Dokumentų ir archyvų įstatymo reikalavimus bei vadovaujantis Likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu. Pagrindiniai dokumentų sutvarkymo ir perdavimo reikalavimai:
1. Bylos sudaromos iš vienų kalendorinių metų dokumentų (šis reikalavimas netaikomas tęsiamoms byloms). Jei atitinkamos rūšies dokumentų apyvarta nedidelė, į bylą gali būti dedami kelerių kalendorinių metų dokumentai, jei bylos apimtis nebus didesnė nei 200 lapų. Bylos sudaromos pagal dokumentų rūšį, temą, formą. Dokumentai į bylą dedami chronologinė tvarka (byla pradedama anksčiausiu, baigiama vėliausiu dokumentu). Ilgai saugomų dokumentų bylų lapai turi būti sunumeruoti, įformintas antraštinis lapas ir baigiamasis įrašas.
2. Ilgai saugomų dokumentų bylos turi būti įrašytos į apyrašus. Bylos apyrašuose grupuojamos pagal metus, iš apyrašo eilės numeris užrašomas ant bylų.
3. Trumpai saugomų dokumentų bylos įrašomos į sąrašus. Į sąrašą pirmiausia surašomos anksčiausiai baigtos bylos, po to vėlesnių metų ir t.t. Iš sąrašo eilės numeris užrašomas ant bylų.
4. Sutvarkytos bylos sudedamos į archyvines dėžutes, atitinkančias bylų formatą. Ant dėžučių turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, apyrašo (sąrašo) numeris, jose esančių bylų numeriai (nuo...iki), kurių metų bylos ir bylų saugojimo terminas.
5. Įstaiga (įmonė) turi surašyti pažymą apie įmonės veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą. Pažymoje turi būti nurodyta įstaigos (įmonės) istorija (įsteigimas, veikla, struktūra, reorganizavimas, likvidavimas, pavaldumas ir dokumentų sutvarkymo apibūdinimas (ar visi dokumentai išsaugoti, ar dokumentai sutvarkyti laikantis reikalavimų, kokie sudaryti apyrašai, sąrašai).
6. Jei likvidatorius perduotinų dokumentų neturi, savivaldybės administracijai teikiamas prašymas išduoti pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų. Prašyme nurodoma:
6.1. likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos laikotarpis;
6.2. priežastys, dėl kurių dokumentai neperduodami saugoti nustatyta tvarka;
6.3. dokumentų praradimo priežastis (apibūdinami prarasti dokumentai, jei tokie atvejai žinomi, ir pateikiami nurodytąsias priežastis pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos;
6.4. laikotarpis, kuriuo sudarytų dokumentų nerasta ir (ar) kuriuo jie nebuvo sudaromi.
7. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10 straipsnio nustato, kad nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys veiklos dokumentų valdymą organizuoja vadovaudamiesi įstatymais, kitais teisės norminiais aktais ir atsižvelgdami į savo prievoles bei poreikius, todėl nesutvarkytos ar sutvarkytos ne pagal teisės aktų reikalavimus bylos į Archyvą nepriimamos.
8. Sutvarkyti archyviniai dokumentai priimami pateikus prašymą ir surašius perdavimo aktą.

Likviduojant įmonę į Savivaldybės archyvą perduodami ilgai saugomi ir trumpai saugomi dokumentai, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs:
1. Įsakymai personalo klausimais (priėmimo, perkėlimo, atleidimo, atostogų vaiko priežiūrai, nemokamų atostogų);
2. Įsakymų personalo klausimais registras;
3. Darbuotojų asmeninės sąskaitos arba atlyginimų apskaičiavimo žiniaraščiai;
4. Darbuotojų darbo sutartys (nuo 1996 m.);
5. Darbo sutarčių registracijos žurnalas;
6. Nelaimingų atsitikimų aktai ir jų tyrimo dokumentai;
7. Nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas.


Paslaugos kategorija 2. Archyvo paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Bendrojo skyriaus archyvo poskyris
Paslaugos vadovas Marija Voitkun tel. 52755446 tel. mob. +37068613947
Paslaugos vykdytojas Alina Aliancevič tel. +370 670 47172
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Dokumentų perdavimo aktas
Aprašymas interesantui Prašymą dėl pažymos ir dokumentų perdavimo toliau saugoti reikia pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Prie prašymo pateikiami šie dokumentai:
1. Įmonės registravimo pažymėjimo kopija;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma apie apdraustųjų asmenų turėjimą arba neturėjimą;
3. Įgaliojimas (jei įmonė likviduoja įmonės įgaliotas asmuo);
4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
5. Jei įmonė bankrutavusi, teismo sprendimą dėl įmonės pabaigos.
Konsultacijos dėl archyvinių dokumentų tvarkymo ir pridavimo į archyvą teikiamos
tel. (8 5) 237 1255, el. p. alina.aliancevic@vrsa.lt

Sutvarkyti archyviniai dokumentai priimami iš anksto suderinus laiką, dokumentai turi būti pristatyti į saugyklą, Piliakalnio g. 50, Nemenčinės m. (UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pastate, 3 aukšte).
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 2004-03-30 Nr. IX-2084
2. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, 2001-03-20- Nr. IX-216
3. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo.“(Pakeitimas 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. (1.3E)VE-52)
4. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės.“
5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-152 „Dėl nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo.“
6. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“ (Pakeitimas 2016 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. (1.3E)VE-37)
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“. (Pakeitimas 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 975)
Informacija Kitas paslaugos vykdytojas- Vyresnioji raštvedybos inspektorė Irena Rozvodovskaja, tel. (8 5)2756925 ,mob. tel.: +37068246887 ,faksas: +37052751990 , el. p.: irena.rozvodovskaja@vrsa.lt Nuoroda į PASIS
Informacija atnaujinta 2022-01-04 09:10:27
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2022     
Sausis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920
21
2223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
„Keturkojis draugas“ Sniego figūrų konkursas, skirtas guvūnų gerovės metams
2022-01-01
Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (Švenčionių g. 12, Nemenčinė, Vilniaus r.)
Sveikinimo laiškų kun. prelatui Juzefui Obrembskiui paroda-prezentacija
2022-01-01
VKEM Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus (Šv. Antano g. 5, Maišiagala, Vilniaus raj.)
Česlavo Polonskio tapybos, akvarelių ir piešinių paroda
2022-01-02
VKEM (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus raj.)
Tautodailininkės Irenos Ševcovos fotografijų paroda „Medžio kvėpavimas“
2022-01-02
VKEM Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus raj.)
„Mano močiutė ir senelis“ Vaikų piešinių paroda, skirta senelių dienai paminėti
2022-01-21
NDKC Rastinėnų skyrius (Kasmiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up