kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Rūpestis dėl vaikų


Vaikai - mūsų ateitis, padarykime ateitį geresnę...


7.12 Centralizuota vaikų registracija Informacinėje sistemoje dėl priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama asmenims, kurie nori pateikti prašymą dėl vaiko priėmimo į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.
Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikiami prisijungus prie Centralizuotos prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinės sistemos www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.
Gyventojai, neturintys galimybės pateikti prašymą elektroniniu būdu informacinėje sistemoje / negalintys prisijungti prie informacinės sistemos, gali pateikti prašymą elektroniniu paštu, registruotu paštu, užpildyti prašymo formą, prie prašymo pridedant prioritetą(-us) įrodantį(-čius) dokumentas(-us) ir vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje, 125 kab., Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius. Darbo laikas: Pirmadienis – 7.30–11.30 val. – 12.15–16.30 val. Antradienis – 7.30–11.30 val. – 12.15–16.30 val. Trečiadienis – 7.30–11.30 val. – 12.15–16.30 val. Ketvirtadienis – 7.30–11.30 val. – 12.15–16.30 val. Penktadienis – 7.30–11.30 val. – 12.15–15.15 val.
Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami 1,5-2-3–5 metų vaikai, atsižvelgiant į konkrečioje švietimo įstaigoje formuojamas grupes pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Pirmenybė gauti vietą švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupėje teikiama vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 2 metai švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje vaiko priėmimo į įstaigą dienai bei atsižvelgiant į kitus taikomus prioritetus ir prašymo registravimo informacinėje sistemoje datą. Visi prioritetai lygiaverčiai ir yra sumuojami. Pirmumą turi daugiau prioritetų turintys vaikai.
Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai, bet gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal Priešmokyklinio ugdymo programą. Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje.
Pareiškėjas apie prašymo patenkinimą informuojamas telefonu SMS žinute, elektroniniu paštu, registruotu laišku arba gali pasitikrinti savo vaiko informaciją interneto adresu www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.



Paslaugos kategorija 7. Švietimas
Gyvenimo atvejai Rūpestis dėl vaikų
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Švietimo skyrius
Paslaugos vadovas Sofija Segen tel. +370(5)2755071
Paslaugos vykdytojas Giedrė Vaičiūnienė tel. +37052 401243 tel. mob. +37068230113
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:Vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas / gimimo liudijimo kopija; prioritetą(-us) įrodantis(-ys) dokumentas(-ai): Pažyma apie šeimos sudėtį (jei augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose); Dokumentas, įrodantis, kad brolis ar sesuo lanko/mokosi toje pačioje įstaigoje; Įsakymas dėl paskirto privalomo ikimokyklinio ugdymo (jei turi); Teismo nutartis ar sprendimas dėl vaiko globos (jei turi); Teismo sprendimas dėl vaiko įvaikinimo (jei turi); Mirties liudijimas (jei vienas iš tėvų miręs); Tėvų (globėjų) darbingumo / neįgalumo lygio pažyma (jei turi); Teismo sprendimas dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, arba neveiksniu (jei turi); Darbo sutartis (pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems Vilniaus rajono švietimo įstaigose ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybėje).
1. Pareiškėjas užpildo prašymą ir surenka visus dokumentus, kuriuos turi pateikti kartu su prašymu.
2. Pareiškėjas siunčia prašymą su dokumentais, kuriuos turi pateikti, paštu, el. paštu vrsa@vrsa.lt ar pristato į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją.
3. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistas užregistruoja prašymą ir perduoda Švietimo skyriui vykdyti.
4. Švietimo skyriaus specialistas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą, informuoja pareiškėją dėl prašymo patikslinimo.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 ,,Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo";
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo
6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918 ,,Dėl Rekomendacijų savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes“;
7. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T3-38 ,,Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnaujamų teritorijų nustatymo“;
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
9. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. A27-1693 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklių patvirtinimo“;
10. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. A27-2909 ,,Dėl Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“.
Informacija Kitas paslaugos vykdytojas - Irena Rozvodovskaja, Bendrasis skyrius
Vyresn. raštvedybos inspektorė
Tel.: +37052400617
El. p.: irena.rozvodovskaja@vrsa.lt
Informacija atnaujinta 2021-06-25 12:56:00
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2022     
Sausis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920
21
2223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
„Keturkojis draugas“ Sniego figūrų konkursas, skirtas guvūnų gerovės metams
2022-01-01
Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (Švenčionių g. 12, Nemenčinė, Vilniaus r.)
Sveikinimo laiškų kun. prelatui Juzefui Obrembskiui paroda-prezentacija
2022-01-01
VKEM Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus (Šv. Antano g. 5, Maišiagala, Vilniaus raj.)
Česlavo Polonskio tapybos, akvarelių ir piešinių paroda
2022-01-02
VKEM (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus raj.)
Tautodailininkės Irenos Ševcovos fotografijų paroda „Medžio kvėpavimas“
2022-01-02
VKEM Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus raj.)
„Mano močiutė ir senelis“ Vaikų piešinių paroda, skirta senelių dienai paminėti
2022-01-21
NDKC Rastinėnų skyrius (Kasmiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up