kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono centrinė poliklinika įgyvendina tarptautinį projektą

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Rajono poliklinikos partneris įgyvendinant šį Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą yra Ašmenos centrinė rajono ligoninė (Baltarusija).


Greitesnė ir kokybiškesnė medicininė pagalba 

Svarbiausias šio dvišalio projekto tikslas – gerinti medicininės pagalbos prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, gyvenantiems Vilniaus rajono Bezdonių, Buivydžių, Mickūnų, Lavoriškių, Kalvelių, Nemėžio, Rudaminos, Marijampolės, Rukainių ir Medininkų seniūnijose ir visame Ašmenos rajone.

Įgyvendinant projektą bus padidintas kaimo gyventojų sveikatos raštingumas, jaunimas bus mokomas teikti pagalbą, sveikatos priežiūros specialistai dalinsis ir tobulins savo žinias, bus plėtojama reikiama sveikatos infrastruktūra ir aplinka, kad būtų galima laiku naudotis aukštos kokybės skubios medicinos pagalba. Projekte numatytos intervencijos padės pagerinti nurodytai grupei aktualias paslaugas, sudaryti prielaidas šiems gyventojams ilgiau ir sveikiau gyventi, sumažinti priešlaikinių mirčių riziką, socialinę atskirtį ir skurdą. 

Šiuo metu abu rajonai susiduria su panašiomis problemomis: visuomenės senėjimas, nepakankamas greitosios medicinos pagalbos prieinamumas pažeidžiamiausioms grupėms, o ypač – pasienio zonoje gyvenantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantiems pagyvenusiems žmonėms.

Greitosios medicinos pagalbos prieinamumas minėtose vietovėse nėra pakankamas: greitosios medicinos pagalbos automobilio atvykimas pas pacientą ir jo transportavimas į ligoninę trunka per ilgai. Taip nutinka dėl per didelių atstumų iki aptarnaujamų kaimų, neišvystytos kelių infrastruktūros. Laiku suteikti skubią medicininę pagalbą trukdo ir nereikalingi iškvietimai bei tai, jog kaimo gyventojai nemoka laiku atpažinti gyvybei pavojingų ligų simptomų ir per vėlai kreipiasi pagalbos.

Todėl abi projekte dalyvaujančios sveikatos priežiūros įstaigos sieks spręsti šias su projekto tikslinėmis grupėmis susijusias problemas.

Siekdamos įgyvendinti šiuos uždavinius abi projekte dalyvaujančios sveikatos priežiūros įstaigos rengs mokymus, padėsiančius identifikuoti sveikatai pavojingas būkles.

Anot Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Greitosios medicinos pagalbos skyriaus vedėjo, pagal projektą numatytas bendradarbiavimas plačiu mastu su Vilniaus rajono mokyklomis organizuojant mokymus paaugliams. Pagrindinis tokių mokymų tikslas – perduoti jauniems žmonėms žinias apie pagyvenusių žmonių sveikatą, kad krizinėse situacijose jie mokėtų tinkamai sureaguoti ir suteikti blogai pasijutusiems savo artimiems žmonėms ir net nepažįstamiems praeiviams gatvėje pirmąją pagalbą.

Europos Sąjunga projektui skiria 348 026,80 Eur finansavimą. Abi įstaigos galės įsigyti reikalingų priemonių ir įrangos teoriniams ir praktiniams užsiėmimas įvairioms amžiaus grupėms rengti. Projektas „Greitosios medicininės pagalbos prieinamumo pažeidžiamoms grupėms Vilniaus ir Ašmenos rajonuose gerinimas“ numatytas dvejiems metams su galimybe jį pratęsti.

Pagal projektą Vilniaus rajono greitosios medicinos pagalbos tarnyba įsigys dar vieną greitosios medicinos pagalbos automobilį su būtina medicinine įranga, Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje bus įrengta salė, kurioje vyks mokymai greitosios medicinos pagalbos darbuotojams. Baltarusijos pusė savo projektinių lėšų dalį skirs savo reikmėms.

Vienas iš projekto uždavinių – sukurti greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir bendradarbiavimo algoritmą tarp dviejų įstaigų pasienio teritorijose. Abiejų šalių gyventojai dažnai keliauja per Lietuvos-Baltarusijos sieną. Būna atvejų, kai į pasienio zoną yra iškviečiama greitoji medicinos pagalba. Dažnai dėl to kyla neaiškumų – kurios šalies greitąją medicinos pagalbą kviesti, kaip perduoti pacientą, kuris dar neperėjo pasienio kontrolės procedūros. Minėtu projektu siekiama bendradarbiauti teikiant skubią medicinos pagalbą pasienio teritorijoje.

 

Šį leidinį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis leidinys atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

Irena Mikulevič (Vilniaus krašto savaitraštis)
Nuotr. VšĮ VRCP

Shadow up