kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija informuoja, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktuali redakcija (toliau – tvarkos aprašas), kurios tikslas – užtikrinti, kad pagalba asmens namuose būtų teikiama kompleksiškai, t. y. pagal asmens individualius poreikius būtų derinamas socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.


Siuntimą ambulatorinės slaugos paslaugoms namuose gauti, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, išduoda šeimos gydytojas šiems asmenims:

1. vaikams, turintiems negalią, t. y. asmenims iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

2. suaugusiems asmenims, turintiems negalią, t. y. asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

3. senyvo amžiaus asmenims, t. y. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekusiems gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantiems lėtinėmis ligomis;

4. pacientams, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos;

5. pacientams, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

 

Tvarkos aprašą galima rasti čia.


Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up