kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Su profesine diena iškilmingai pasveikinti Vilniaus rajono socialiniai darbuotojai

Šiandien, rugsėjo 28 dieną, sekmadienį vykusios profesinės šventės proga, Mykolo Romerio universitete įvyko Socialinių darbuotojų dienos minėjimas, kuris Vilniaus rajono savivaldybėje vyksta kasmet, norint padėkoti socialiniams darbuotojams už jų atjautą ir rūpestį, paguodos ir palaikymo žodį, skirtą kitam žmogui.


Renginio pradžią paskelbė muzikinis sveikinimas, paruoštas privačios džiazo mokyklos įkūrėjo, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos choro bei Mykolo Romerio muzikos vokalinio ansamblio vadovo Artūro Noviko.

Po pasirodymo renginio iniciatorės bei organizatorės BĮ Vilniaus rajono socialinio paslaugų centro direktorė Beata Bartkienė ir Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė Jadvyga Ingelevič pasveikino į renginį atvykusius Vilniaus rajono socialinius darbuotojus bei Vilniaus rajono savivaldybės atstovus – Vilniaus rajono savivaldybės merę Mariją Rekst, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Albertą Narvoiš, Socialinės rūpybos skyriaus vedėją Ireną Ingelevič ir Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėją Kristiną Malinovską kartu su skyrių specialistais, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę Julianą Lipinską, Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanę prof. dr. Odetą Merfeldaitę kartu su fakulteto atstovais ir kitus garbius svečius.

„Nuoširdžiausius padėkos žodžius noriu išsakyti Jums, mielieji. Dėkoju Jums už Jūsų darbą, kantrybę, rūpestį, gerą žodį, atsidavimą ir įdėtą nepamatuojamą indėlį socialinėje srityje. Aš visada didžiuojuosi ir drąsiai visur ir visada kartoju, kad mūsų visų darbas socialinėje srityje yra unikalus, ypatingai reikalingas vaikams, šeimoms, senoliams, neįgaliesiems bei jų visų artimiesiems, o svarbiausia, kad šį kilnų darbą dirba mylintys, išmanantys savo darbą bei visuomet pasiruošę padėti specialistai. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už susitelkimą, drąsą ir operatyvumą pandemijos metu“, – sakė BĮ Vilniaus rajono socialinio paslaugų centro direktorė Beata Bartkienė ir Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė Jadvyga Ingelevič.

Už gerus darbus, reikalaujančius atsidavimo, sielos kilnumo ir didelės kantrybės, kurie skatina šalį keistis į gerąją pusę, renginio metu Vilniaus rajono savivaldybės socialinių įstaigų vadovams ir Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojams buvo įteikti Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst padėkos raštai ir atminimo dovanos.

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst savo bei gyventojų vardu pasveikino susirinkusius ir renginyje negalėjusius dalyvauti socialinius darbuotojus bei padėkojo už kasdienę kilnią ir labai atsakingą pagalbą tiems, kurie atsidūrė sudėtingoje gyvenimo situacijoje. „Gerbiamieji, Vilniaus rajono savivaldybė yra išskirtinai socialiai orientuota savivaldybė, todėl Socialinių darbuotojų diena yra viena svarbiausių datų Vilniaus rajono įvykių kalendoriuje. Kreipiuosi šiandien į išties išskirtinius žmones. Išskirtinius visų pirma dėl to, kad Jūsų kasdienę veiklą drąsiai galima vadinti ne darbu, o pašaukimu. Išskirtinius dar ir dėl to, kad ne kiekvienas visuomenės narys, ypač mūsų iššūkių kupinais laikais, moka dalytis. O Jūs ne tik sugebate dalytis viskuo, ką turite – savo laiku, patirtimi, širdimi, kantrybe, bet netgi be dalijimosi su kitu žmogumi neįsivaizduojate savo gyvenimo. Jūsų darbas, kurį drąsiai pavadinčiau misija, yra be galo svarbus ir man labai džiugu, kad mūsų šalyje ši profesija yra vis labiau vertinama ir kasdien tampa vis labiau prestižine. Esate tikri savo srities kariai, kadangi socialinio darbo esmė yra ne tik remti ir padėti, bet taip pat ginti asmenis, atsidūrusius sudėtingose socialinėse, psichologinėse, materialinėse, buities ir kitose gyvenimo situacijose, ginti remiantis įstatymais, valdžia, organizacinėmis priemonėmis, materialiniais, techniniais ir kitais ištekliais. Kasdien ryte kibdami į darbus pasitelkiate profesinę išmintį, rūpestingas rankas ir šilumos kupiną širdį, todėl nuoširdžiai linkiu, kad Jums būtų atlyginta stipria sveikata, sėkme ir mūsų gyventojų dėkingumu. Būkite sveiki ir patenkinti savo vykdoma misija. Ačiū Jums už ją“, – sveikinimo žodžius tarė merė M. Rekst.

„Darbas kurį atliekate moko mus visus meilės ir gailestingumo, o dar svarbiau, kad Jūsų darbas yra atliekamas iš pašaukimo. Jis yra iš tikrųjų sunkiai pamatuojamas, nes kiekvienas savo širdyje žino kiek įsitraukia į tą darbą ir kiek meilės atidavė kitam, bet manau, kad ir vidinio jausmo užtenka tam dalykui įgyvendinti, o mes kaip savivaldybė, žinoma, visada dėkojame Jums už Jūsų darbą ir žadame remti Jūsų siekius ir plėsti socialines paslaugas“, – padėkos žodžius socialiniams darbuotojams tarė administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Narvoiš.

Viso Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto vardu susirinkusius pasveikino ir Vilniaus rajono savivaldybei už socialinės politikos stiprinimą padėkojo fakulteto dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė.

Pasibaigus oficialiai renginio daliai, prasidėjo profesiniai mokymai „Socialinės inovacijos globalioje perspektyvoje“. Šventės dalyviai turėjo progą susipažinti su jautriu, iki ašarų graudinančiu 2018 metų prancūzišku filmu „Kūdikis“, kurio vaizduojama istorija pasakoja apie motinystės instinktą, jo nebuvimą bei atskleidžia socialinių darbuotojų kasdienes darbo realijas. Kino juostai pasibaigus vyko filmo aptarimas ir diskusija su Mykolo Romerio lektore Neringa Kurapkaitiene.

Vėliau renginį tęsė juoko jogos užsiėmimas su asmeninių pokyčių konsultante lektore Kristina Laučiene, kuri visus renginio dalyvius sužavėjo pozityvumo ir išeities ieškojimu net ir sudėtingose situacijose.

Renginio pabaigoje visi draugiškai pasivaišino Socialinio darbuotojo dienos proga iškeptu tortu.

   

 

Nuoširdžios padėkos skambėjo Savivaldybės administracijos specialistams

Rugsėjo 25 d., penktadienį, artėjant Lietuvos socialinių darbuotojų dienai, pasveikinti ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos ir Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus darbuotojai.

„Gerbiami, su socialiniu darbu savo gyvenimus susieję, kolegos, nuoširdžiai dėkoju Jums už viską, ką kasdieną darote dėl likimo nuskriaustų žmonių. Socialinio darbuotojo dienos proga linkiu Jums stiprios sveikatos, kupinų nuoširdžios laimės ir meilės dienų, dėkingumo ir visuomenės brandos suvokti koks sunkus ir pasiaukojantis yra socialinio darbuotojo darbas. Vilniaus rajono savivaldybė visada yra orientuota į kokybišką socialinių paslaugų teikimą, mes visada užėmėme gerą poziciją, daug metų buvome geriausiųjų dešimtuke ir tai tik Jūsų visų dėka. Čia yra Jūsų, mielieji, nuopelnas. (...) Tepadeda Jums Dievas, teatlygina Jums Jūsų kasdien skleidžiamą gerumą ir nuoširdumą“, – padėkos žodžius tarė Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Teresa Demeško.

Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič padėkojo kolegoms už bendrą komandinį darbą. „Socialinių darbuotojų diena – tai mūsų profesinė šventė, tad paminėkime ją, pasidžiaukime, kad galime padėti kitiems“, – sakė I. Ingelevič.

Jaukiai, būryje kolegų susirinkę socialinės srities specialistai nestokojo geros nuotaikos ir dėkingumo už Vilniaus rajono savivaldybės vadovų sveikinimus bei parodytą pagarbą socialinio darbuotojo profesijai.


Aplankyti ir pasveikinti Kalvelių, Juodšilių, Paberžės, Geisiškių bei Didžiosios Kuosinės socialinių įstaigų darbuotojai

Siekiant išreikšti padėką bei pagarbą Vilniaus rajono socialiniams darbuotojams, socialinę sritį Vilniaus rajone kuruojanti mero pavaduotoja Teresa Demeško bei mero patarėja Danuta Jancevič taip pat aplankė ir savo, Vilniaus rajono savivaldybės merės, Tarybos narių ir socialinės paslaugas Vilniaus rajone gaunančių asmenų vardu padėkojo Vilniaus rajone įsikūrusių socialines paslaugas teikiančių įstaigų socialiniams darbuotojams.

Socialinių darbuotojų dienos proga Vilniaus rajono Paberžės socialinės globos namų, Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms Didžiosios Kuosinės kaime, Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių bei Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrų socialiniams darbuotojams įteiktos saldžios lauktuvės, o labiausiai nusipelniusiems socialiniams darbuotojams įteikti mero padėkos raštai.

 

Dar kartą sveikiname socialinius darbuotojus su profesine švente bei linkime ir toliau nestokoti polėkio daryti gerus darbus Vilniaus rajono gyventojų labui!

Shadow up