kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės posėdyje pagerbti geriausi Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigų abiturientai

Š. m. rugpjūčio 30 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdyje dėl pasikeitusios žemės rinkos vertės buvo patvirtinti nauji valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai ir lengvatos 2013 ir sekantiems metams.


Tarybos posėdyje nutarta kreiptis su prašymu į Vilniaus rajono savivaldybės verslininkus, prekiaujančius alkoholiniais gėrimais, neprekiauti jais š. m. rugsėjo 2 d., kad pirmą mokslo metų dieną efektyviai būtų mažinamas alkoholinių gėrimų vartojimas, alkoholinių gėrimų paplitimas tarp nepilnamečių.


Tarybos nariai patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl lopšelio ir ikimokyklinio ugdymo grupių steigimo Vilniaus r. Avižienių vaikų darželyje, darželio pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“, kuriuo nuo 2013 m. rugsėjo 2 d. įsteigti Vilniaus r. Avižienių vaikų darželyje dvi lopšelio grupes ir dvi ikimokyklinio ugdymo grupes lietuvių ir lenkų ugdomosiomis kalbomis naujai pastatytame darželio pastate.

Švietimo skyrius pateikė tarybos sprendimo projektą „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T3-89 „Dėl 2013-2014 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ 1 priedo dalinio pakeitimo“. Iš viso Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2013-2014 mokslo metais veiks 61 priešmokyklinio ugdymo grupė.
 

Tarybos nariai patvirtino tarybos sprendimo projektą „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2013-2014 mokslo metams patikslinimo“, kuriuo buvo patikslintas Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičius ir mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkis grupėse 2013-2014 mokslo metams.

Tarybos posėdyje patvirtinti tarybos sprendimai dėl turto perdavimo Vilniaus rajono Dūkštų, Eitminiškių, Kyviškių, Šumsko ir Mostiškių pagrindinėms mokykloms, Medininkų, Mostiškių ir Rudausių mokykloms - darželiams, Rukainių ir Vėliučionių vaikų darželiams, Bezdonių Julijasu Slovackio, Rukainių ir Čekoniškių vidurinėms mokykloms. Šiuo metu savivaldybės nuosavybes teise priklausantis turtas, kuriuo disponuoja ir naudojasi mokyklos, darželiai ir mokyklos-darželiai yra apskaitomi Švietimo skyriaus balanse. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr.T3-17 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turtas patikėjimo teise tarybos sprendimu turi būti perduotas mokykloms, darželiams ir mokykloms-darželiams ir apskaitomas jų balanse.

Tarybos nariai patvirtino Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkcinių kultūros centrų ir jų skyrių teikiamų paslaugų sąrašus ir jų kainas (priedas).

Tarybos posėdyje patvirtinti ir suderinti UAB  „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2013-2017 m. plėtros ir veiklos planai.
 

Tarybos nariai pritarė siūlymui teikti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narį Antoną Feliksą Stankevičių Lietuvos savivaldybių asociacijos rengiamiems Auksinės krivūlės riterio ženklo apdovanojimams - už nuo­pel­nus Lie­tu­vos sa­vi­val­dai, jos plėt­rai ir stip­ri­ni­mui.
 

Tarybos posėdžio metu mero atminimo dovanomis ir padėkos raštais buvo apdovanoti 8 geriausi 2012-2013 m. m. Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigų abiturientai, gavę brandos atestatus su pagyrimu. Išskirtine 1000 Lt dovana buvo apdovanotas Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokinys Mariuš Voitkun, kuris gavo aukščiausius įvertinimus ir surinko 5 šimtukus valstybiniuose egzaminuose.

Shadow up