kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko Vilniaus regiono plėtros tarybos visuotinis susirinkimas ir kolegijos posėdis

Š. m. rugsėjo 2 d. Vilniuje įvyko Vilniaus regiono plėtros tarybos visuotinis susirinkimas ir kolegijos posėdis, kuriame dalyvavo Vilniaus apskrities savivaldybių vadovai kartu su savivaldybių atstovais. Vilniaus rajonui Regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje atstovavo merė Marija Rekst, vicemeras Robert Komarovski, vicemerė Teresa Demeško, Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin-Piotrovska ir vedėjo pavaduotoja Ana Matveiko.


Vykusiame Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje buvo nagrinėjami regionui aktualūs klausimai, regiono pagrindinės problemos ir jų priežastys, kurias pristatė ir kartu su posėdžio nariais aptarė VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis bei Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė Rasa Daraškevičienė.

Vilniaus rajono savivaldybės atstovai pateikė pasiūlymus dėl Vilniaus regiono pagrindinių problemų ir jų priežasčių nustatymo bei teikė siūlymus dėl priežasčių, kurias Vilniaus regiono savivaldybės galėtų šalinti ar mažinti kartu, formuojant funkcines zonas.

Projektus Vilniaus regiono savivaldybės galėtų teikti siekiant gerinti švietimo paslaugų kokybę, skatinti gyventojus naudotis darniais keliavimo būdais, mažinti sukeliamą neigiamą poveikį klimato kaitai, didinti socialinę įtrauktį, užtikrinti sveikatos paslaugas, skatinti regiono verslumo ir investicijų pritraukimo potencialą. Vilniaus rajono savivaldybė dalį projektų vykdytų su Vilniaus miestu – „Vilniaus m. su priemiesčiais“. Projektais bus sprendžiamos bendros problemos. Nustatant priemiesčius, kuriems rengiama bendra su miestu tvarios plėtros strategija, bus atsižvelgiama į teritorijos vientisumo kriterijų – gyventojų ir užstatymo tankumą mieste ir su juo besiribojančioje teritorijoje. Priemiesčio teritoriją nustatinės Savivaldybės taryba.

Taip pat Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė Laima Petrauskienė supažindino posėdžio dalyvius su Vilniaus regiono plėtros plano 2014-2020 m. dalies „Priemonių planas“ pakeitimais.

Posėdžio metu UAB Vilniaus apskrities atliekų valdymo centro direktorius Tomas Vaitkevičius supažindino su nauja atliekų valdymo centro valdysenos forma ir asbesto atliekų tvarkymu Vilniaus regione.

Posėdžiaujantys Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžio nariai patikslino ir patvirtino Vilniaus regiono projektų sąrašus, svarstė kitus klausimus.

 

Shadow up