kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje patvirtintas jaunimo problemų sprendimo planas, Vietos  gyventojų apklausos tvarka

Š. m. vasario 2 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės posėdyje nutarta finansiniu indėliu prisidėti prie investicinio projekto „Radiologinių paslaugų plėtra ir modernizavimas VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje“ vykdymo.


Nuo 2006 m. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika dalyvavo Radiologinės pagalbos optimizavimo Lietuvoje programos įgyvendinime. Vykdant šią programą 2007 m. buvo parengtas investicinis projektas „VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Rentgeno kabineto modernizavimas“, kuriame buvo numatytos lėšos rentgeno aparatui suskaitmeninti ir kompiuteriniam tomografui įsigyti. LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-579 buvo patvirtinta 250 000 Lt suma rentgeno aparato suskaitmeninimui. Šis projektas ir toliau kasmet buvo teikiamas SAM valstybės investicijai gauti. 2012 m. projektas liko patvirtintas, o 2013 m. numatytas jo finansavimas. Be to, šis projektas buvo įtrauktas į Vilniaus rajono savivaldybės 2008 – 2015 m. strateginį plėtros planą.

Šiuo metu kompiuterinės tomografijos paslaugos Vilniaus rajono gyventojams teikiamos kitose Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigose. Šioms paslaugoms gauti yra didelės eilės, todėl gyventojai susiduria su dideliais nepatogumais. Šių problemų nebeliks VšĮ Vilniaus rajono centrinei poliklinikai įsigijus kompiuterinį tomografą, nes bus gerinamas Vilniaus rajono gyventojams teikiamų radiologinės diagnostikos paslaugų prieinamumas, tyrimų apimtis ir kokybė. Preliminari kompiuterinio tomografo kaina – 1600 tūkst. Lt.

Posėdyje buvo patvirtintas jaunimo problemų sprendimo Vilniaus rajono savivaldybėje 2013 – 2018 metų planas. Jaunimo problemų sprendimo planas yra vidutinės trukmės strategija, kuri įvardina jaunimo problemas įvairiose srityse. Plane numatytos būtinos priemonės ir veiklos, skirtos Vilniaus rajono savivaldybėje įvardintoms jaunimo problemoms spręsti bei jaunimo situacijai gerinti.

Tarybos nariai pritarė Vilniaus rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašui. Apklausą organizuos savivaldybės administracijos direktorius. Patvirtinus Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašą bus galima tinkamai organizuoti vietos gyventojų apklausas ir tokiu būdu užtikrinti savivaldybės gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, kaip nurodoma Vietos savivaldos įstatymo nuostatose.

Posėdžio pabaigoje visi posėdžio dalyviai buvo pakviesti į vasario 3 d. 11.00 val. Bezdonyse vyksiantį XI Gedimino slidinėjimo maratoną ir vasario 9 d. 12.00 val. Dūkštose vykstančias Užgavėnes.
Shadow up