kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė – geriausiai įvertintų mažųjų savivaldybių dešimtuke

Vilniaus rajono savivaldybė gali didžiuotis garbinga vieta geriausiųjų mažųjų savivaldybių dešimtuke pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto pateiktus 2018 metų Savivaldybių indeksus, Vilniaus rajono savivaldybei šiemet skirtos 6-8 vietos mažųjų savivaldybių indekse (61 balas iš 100), kurias Vilniaus rajonas dalijasi su Radviliškio ir Šilutės rajonų savivaldybėmis.


Aštuntus metus iš eilės Lietuvos laisvosios rinkos institutas skelbia 6 Lietuvos didžiųjų ir 54 mažųjų savivaldybių indeksus, kurie atspindi per metus Lietuvos savivaldybių nuveiktus darbus, realizuotus tikslus, informuoja gyventojus apie besikeičiančią situaciją bei tuo pačiu leidžia stebėti ir vertinti pokyčius bei semtis gerosios patirties iš kitų savivaldybių.

Šiemet tik vienu balu žemyn smuktelėjusi Vilniaus rajono savivaldybė, lyginant su kitomis savivaldybėmis, atsilieka vos vienu balu nuo Mažeikių rajono savivaldybės, kuri surinkusi 62 balus yra įsitvirtinusi 5-oje vietoje, bei 5-iais balais nuo Palangos m. ir Druskininkų savivaldybių, kurios surinkusios po 66-ius balus, dalijasi 3-4 vietomis.

Lietuvos savivaldybių indekso analizėje pažymima, kad Vilniaus rajone, lyginant su kitomis savivaldybėmis, gerai vertinamos „Švietimo“, „Sveikatos ir socialinės rūpybos“, „Investicijų plėtros“, „Mokesčių“, „Biudžeto“, „Turto valdymo“ ir „Administracijos“ sritys.

Vilniaus rajono savivaldybė šiais metais tarp 10 geriausių konkrečioje srityje įsitvirtino „Biudžeto“ (2 vieta), „Sveikatos ir socialinės rūpybos“ (4 vieta) ir „Investicijų ir plėtros“ (5 vieta) kategorijose.

Šiemet Lietuvos savivaldybės indekse Vilniaus rajono savivaldybė biudžeto valdyme nuo praeitų metų 6-osios vietos pakilo į 2 vietą surinkusi 87 balus. Vilniaus rajono savivaldybė, lyginant su kaimyninėmis savivaldybėmis, išskiriama kaip mažiausią biudžeto skolą 2017 m. turinti savivaldybė (5,5 proc. nuo pajamų) bei viena sėkmingiausiai (-8,7 proc.) sumažinusi biudžeto skolą lyginant 2017 ir 2016 m.

Vilniaus rajonas pasižymi žemu nedarbo lygiu, mažu ilgalaikių bedarbių ir žmonių, gaunančių socialines pašalpas, skaičiumi. Nuo 2016 m. iki 2017 m. nedarbo lygis Vilniaus rajone sumažėjo 0,7 proc., ilgalaikių bedarbių dalis – 2 proc., socialinę pašalpą gaunančių gyventojų dalis – 0,7 proc. Įvertinus šiuos ir kitus rodiklius Savivaldybė surinkusi 68 balus, užėmė aukštą įvertinimą „Sveikatos ir socialinės rūpybos“ srityje.

Jau trečius metus iš eilės Vilniaus rajonas išskiriamas „Investicijų ir plėtros“ srityje. Šiais metais Vilniaus rajono savivaldybė už palankių verslui bei potencialiems investuotojams sąlygų kūrimą užėmė 4-ą vietą tarp mažųjų savivaldybių. Iki 3-os vietos truko vos 1 balo, o nuo  pirmaujančios Klaipėdos rajono savivaldybės investicijų srityje Vilniaus rajono savivaldybė atsiliko tik 7 balais.

Pagal 2018 m. Savivaldybių indeksų analizę, Vilniaus rajono savivaldybė buvo viena iš nedaugelio, į kurią 2017 m. gyventi ir dirbti atvyko daugiau žmonių nei išvyko. Prie to prisidėjo augantis regiono ekonominis aktyvumas. 2017 m. Savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius tūkstančiui gyventojų išaugo nuo 25 iki 26,1 (mažųjų savivaldybių vidurkis – 23,1). Verslo liudijimus prasitęsusių ir įsigijusių gyventojų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, siekė 45 (mažųjų savivaldybių vidurkis – 42,4). Aukštesnį ekonominį aktyvumą iš dalies rodo ir išduotų statybos leidimų skaičius tūkstančiui gyventojų 15,4 (mažųjų savivaldybių vidurkis – 5,7). Vilniaus rajono savivaldybė yra viena pirmaujančių mažųjų savivaldybių ir pagal išduotų statybos leidimų skaičių.

Džiugu, kad prie augančio ekonominio aktyvumo taip pat prisidėjo palanki mokestinė aplinka. Vidutinė verslo liudijimų kaina 2017 m. buvo mažesnė (94,5 Eur lyginant su 115 Eur mažųjų savivaldybių vidurkiu). Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama ir toliau sudaryti kuo palankesnes sąlygas Vilniaus rajono gyventojams vystyti smulkųjį verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus, skatinti gyventojų užimtumą bei padidinti verslu užsiimančių asmenų skaičių, nutarė taikyti nepadidintus fiksuotus pajamų mokesčius ir 2019 m. vykdomai veiklai. 

Džiaugiamės, kad Vilniaus rajono savivaldybė ne tik Lietuvos savivaldybių indekse rikiuojasi geriausiųjų mažųjų savivaldybių dešimtuke, bet ir pagal Vilniaus politikos analizės instituto paskelbtą 60-ties savivaldybių gerovės indeksą užima 10 poziciją. 

Vilniaus politikos analizės institutas pirmą kartą sudarė ir paskelbė 60-ties savivaldybių gerovės indeksą, kuris grindžiamas 2017 m. oficialiosios statistikos duomenimis, rodo naujausias savivaldybių gerovės raidos tendencijas. Indeksą sudaro 5 komponentai: socialinis saugumas, fizinis saugumas, gyvybinga ekonomika, kokybiškas švietimas ir sveika demografija.

Iš visų 5-ių rodiklių Vilniaus rajono savivaldybė džiaugiasi ypač aukštais sveikos demografijos rodikliais – Savivaldybė indekse užėmė 4 vietą (7,8 balai iš 10). Aukštas pozicijas Vilniaus rajonui pelnyti padėjo ir gerai įvertinti socialinis saugumo (7 balai) bei gyvybingos ekonomikos indeksai (3,7) – šiose kategorijose Vilniaus rajonui atiteko 10-tosios vietos.

Tikimės, kad ateityje Savivaldybė dėl palankių sprendimų judės į priekį ir užims dar aukštesnes pozicijas skelbiamuose Savivaldybių tyrimuose.