kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbimas apie socialinių būstų pirkimą

Perkančioji organizacija: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, į. k. 188708224.

Perkančiosios organizacijos rekvizitai: Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, tinklalapis www.vrsa.lt.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

1. Skelbiamų derybų būdu perkami:

  • 14 vieno kambario būstų, esančių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
  • 15 dviejų kambarių būstų, esančių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
  • 2 trijų kambarių būstus, esančius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
  • 1 trijų arba keturių kambarių būstą, esantį Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Būstai perkami socialinio būsto reikmėms.

2. Pirkimas skaidomas į dalis – galite rasti čia.

3. Perkamiems būstams keliami reikalavimai - galite susipažinti čia.

4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai – atsižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.

5. Pasiūlymų priėmimo vieta - pasiūlymas kartu su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu įdėtas į voką ir užklijuotas. Pasiūlymai su dokumentais registruojami Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriuje (Vilnius, Rinktinės g. 50) darbo dienomis 7.30 – 16.30 val., penktadieniais 7.30 – 15.00 val. (pietų pertrauka 11.30 – 12.15 val.) iki 2020 m. birželio 12 d. 15.00 val. Pasiūlymai su dokumentais teikiami užklijuotame voke su užrašu: „Vilniaus rajono savivaldybės administracijos būstų pirkimo komisijai, Būsto pardavimas pagal pirkimo ... dalį“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai – turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris. Užklijuoti vokai paliekami dėžėje prie 2 (antro) įėjimo į Vilniaus rajono savivaldybę, Vilniuje, Rinktinės g. 50.

Papildoma informacija teikiama telefonu: (8 5) 273 0407, (8 5) 240 0290, bei el. paštu bozena.buiko@vrsa.lt, ana.savič-kondratovič@vrsa.lt.

6. Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.

7. Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2020 m. birželio 12 d. 15:00 val.

8. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2020 m. birželio 15 d., 10:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje (Vilnius, Rinktinės g. 50, 210 kab.).

 


Nuotr. pixabay.com

Shadow up