kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė gavo finansavimą naujiems projektams

Vilniaus rajono savivaldybės administracija pateikė paraiškas gauti finansavimą naujiems projektams, pasinaudojant 2007-2013 metų finansavimo laikotarpio lėšomis. Planuojama iki 2014 metų pabaigos įsisavinti pinigus. Vilniaus rajono savivaldybė rūpindamasi mokinių gerove, nukreipia investicijas švietimo įstaigų renovacijai, taip pat siekiant sumažinti išlaidas šildymui bei CO2 išmetimą į atmosferą, modernizuojamos katilinės. Šiuo metu švietimo įstaigose įrengti akmens anglimi kūrenami katilai. Tiek pačios katilinės, tiek katilai yra prastos būklės. Katilai yra neefektyvūs, prarandama daug šilumos, dėl to sunaudojama daugiau iškastinio kuro pastatų šildymui. Kūrikai dirba prastomis sąlygomis, nuolat rankiniu būdu krauna anglį į katilus.


Katilinės patalpos bus rekonstruotos, jose bus įrengti nauji katilai, kūrenami biokuru (medžio granulėmis ir skiedromis). Kuro padavimas į katilines bus automatizuotas. Įrengtos biokuro katilinės prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo. Bus padidintas energinis efektyvumas. Švietimo įstaigos bus tinkamai šildomos, mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliai terš aplinką, kas tiesiogiai veiks visuomenės naudą.

Finansavimas projektams jau yra skirtas. Šiuo metu vyksta derinimo darbai.  Projektus planuojama įgyvendinti 2013-2014 m.

 • Biokuro katilinės įrengimas Medininkų šv. Kazimiero vidurinėje mokykloje. Projekto vertė - 464.772,64 Lt. (Savivaldybės prisidėjimas 129.751,71 Lt)
 • Biokuro katilinės įrengimas Mickūnų vidurinėje mokykloje. Projekto vertė - 609.324,82 Lt. (Savivaldybės prisidėjimas 224.223,44 Lt)
 • Biokuro katilinės įrengimas Buivydžių vidurinėje mokykloje. Projekto vertė - 536.036,72 Lt. (Savivaldybės prisidėjimas 195.720,83 Lt)
 • Biokuro katilinės įrengimas Vilniaus rajono Anavilio vaikų darželyje. Projekto vertė - 99.454,05 Lt. (Savivaldybės prisidėjimas 42627,61 Lt)

 

 • Vilniaus rajono Avižienių vidurinės mokyklos pastato renovavimas.

  Š. m. gegužės mėn. Avižienių vidurinė mokykla jau buvo inauguruota gimnazija, todėl pastato renovavimas leis siekti dar geresnės ugdymo kokybės ir aukštesnių  mokymosi pasiekimų. Renovavimo darbai apima taip pat ir sporto salės kapitalinio remonto darbus. Atnaujinus sporto salę Avižienių gimnazijos mokiniai turės galimybę siekti pergalių sporto varžybose. Pažymime, kad Avižienių gimnazijoje gilias tinklinio tradicijas, vaikinų ir merginių tinklinių komandas nuolat dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse varžybose.

  Projekto vertė – 3.126.125,00 Lt. Savivaldybės finansavimas – 1.000.000 Lt. Techninis projektas jau yra parengtas. Šiuo metu pradėtos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2013 m. gruodžio mėn.
 • Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos pastato renovavimas. 

  Pagirių gimnazija – daugiakalbė ugdymo institucija, puoselėjanti tautinių bendruomenių kultūrą ir pilietiškumą, organizuojanti ugdymą lietuvių, lenkų kalbomis. Gimnazijoje mokinių skaičius viršija 800, gimnazijoje nuolat diegiami nauji mokiniams patrauklūs projektai, organizuojami renginiai, todėl pastato renovavimas pagerins ne tik energetinį efektyvumą, bet ir ugdymo aplinką.
  Projekto vertė – 3 mln. Vilniaus rajono savivaldybės skyrė – 500.000.00 Lt. Parengtas techninis projektas (langų keitimas, sienų ir stogo šiltinimas, šildymo sistemos ir šilumos punktų rekonstravimas, pirmo aukšto grindų šiltinimas). Birželio mėnesį bus pradėti rangos darbai. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2013 m. gruodžio mėn.

 

Shadow up