kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vasaros stovyklų su nakvyne organizatoriai kviečiami teikti pasiūlymus vasaros stovyklų paslaugų pirkimui

Švietimo mainų paramos fondas įgyvendina iš Europos Socialinio fondo finansuojamą projektą „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk. (TAPK 2)“, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas 7-18 m. vaikų užimtumui atostogų metu. Vasaros stovyklų su nakvyne organizatorius kviečiame teikti pasiūlymus vasaros  stovyklų paslaugų pirkimui. Edukacinių programų įgyvendinimo vaikų stovyklose paslaugas Švietimo mainų paramos fondas iš stovyklų organizatorių įsigis viešojo pirkimo būdu.


Tikslas – vaikų socialinių–emocinių kompetencijų ugdymas vasaros stovyklose.

 • Neformaliojo vaikų švietimo srityje projektas remia edukacinių programų įgyvendinimą vaikų stovyklose.
 • Programos tikslas – Vaikų socialinių–emocinių kompetencijų ugdymas.
 • Programa turi būti vykdoma neformaliojo ugdymo principais ir metodais (simuliacija, refleksija ir pan.), skirta kūrybiškumui, kūrybiniam mąstymui, konstruktyviam problemų sprendimui, mokymuisi bendradarbiauti ir ugdyti. Daugiau apie projektą galite paskaityti čia: https://www.tapk.lt/apie-projekta.

Stovyklos forma – vasaros stovykla su nakvyne.

 • Mokinių vasaros atostogų metu projektas finansuoja stovyklas su nakvyne.
 • Edukacinė vasaros stovyklų programa turi tęstis nuo 7 iki 10 nepertraukiamų dienų.

Vaikų amžius – iki pilnametystės.

 • Vaikas, kuris yra ne jaunesnis nei 7 m. ir ne vyresnis nei 18 m. amžiaus.
 • Negalią turintis vaikas ne vyresnis nei 21 m. amžiaus.

Projektas remia vasaros stovyklos programos išlaidas.

 • TAPK2 projektas remia stovyklos Programos išlaidas, kurios turėtų būti ne didesnės nei 30 proc. maksimalios stovyklos kainos.
 • TAPK2 Projekto lėšomis vaikams apmokama 30 % dalyvavimo stovyklos programoje kainos, todėl šia procentine dalimi turi būti sumažinama stovyklos kaina vaiko atstovams.
 • TAPK2 Projekto lėšomis Socialiai remtiniems vaikams apmokama 95 % dalyvavimo stovyklos programoje kainos, todėl šia procentine dalimi turi būti sumažinama stovyklos kaina vaiko atstovams.

Stovyklos kaina. Padidintas maksimalus vaiko vienos dienos stovykloje įkainis.

 • Maksimali stovyklos kaina apima visas būtinas stovyklos organizavimo išlaidas (programa, nakvynė, maitinimas ir pan.) ir turi būti skelbiama viešajame stovyklos kvietime.
 • Vaiko vienos dienos stovyklos įkainis neturi viršyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos ir pirkimo paskelbimo dieną galiojančios 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI).
 • Nuo 2021 m., atsižvelgiant į BSI dydžio pasikeitimą, maksimalus vaiko vienos dienos stovykloje įkainis 30,00 eurų.
 • Taigi, galima maksimali vienos dienos stovyklos kaina 30,00 eurų, iš kurių 30 % (arba 95 % socialiai remtiniems vaikams) finansuotų projektas, o likusią dalį tėvai ar kiti vaiko atstovai.

Vaikų dalyvavimo sąlygos. Parama teikiama vieną kartą per 2021 m. vasarą.

 • Vienas vaikas gali pasinaudoti TAPK2 projekto parama vieną kartą vienoje vasaros stovyklos pamainoje 2021 m. mokinių vasaros atostogų laikotarpiu.


Daugiau informacijos rasite čia: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-619616.  

 

 

Inf. Švietimo mainų paramos fondas

Shadow up