kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Jau netrukus startuos vaikų džiaugsmo kupinos vasaros stovyklos

Pasibaigus mokslo metams prasideda kasmet organizuojamos vaikų vasaros stovyklos, kurių kiekvienais metais laukia visi mokiniai. Pailsėti, praplėsti turimas žinias ir įgūdžius, pažinti naujus dalykus, papramogauti ir pabūti smagiai kartu su draugais – neatsiejama vasaros dalis. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti vaikams turiningą ir įdomų užimtumą saulėtomis vasaros dienomis, vaikų vasaros poilsio programoms vykdyti šiemet skyrė virš 25 tūkst. Eur.


Savivaldybė šiemet prisidės prie 44 dieninių, turistinių ir išvažiuojamųjų stovyklų finansavimo, kurių siūlomomis įvairiomis užimtumo programomis galės pasinaudoti beveik 1 tūkst. mokinių. Šiais metais mokinių vasaros poilsį organizuoja įvairios Vilniaus rajono švietimo įstaigos, kultūros ir socialinių paslaugų įstaigos, asociacijos ir viešosios įstaigos. Praeitais metais Vilniaus rajono savivaldybė vaikų vasaros poilsio programoms vykdyti skyrė virš 22 tūkst. Eur, taip prisidedama prie 38 vaikų stovyklų organizavimo.

Anot Švietimo skyriaus vyr. specialistės Violetos Purpurovič, koordinuojančios vaikų vasaros poilsio organizavimą, kiekvienais metais į mokinių vasaros užimtumo veiklų organizavimą įsitraukia vis daugiau naujų švietimo teikėjų, kurie siūlo turiningas vasaros programas vaikams.

„Siekiama, kad stovyklos būtų ne tik įdomios, o ir naudingos, lavinančios ir ilgai išliekančios vaikų atmintyje. Šiemet Vilniaus rajono jaunesni ir vyresni vaikai turės galimybes stovyklose pademonstruoti savo šokių talentus, pažinti įvairius gamtos ir kultūros lobius, išmėginti savo jėgas sportinėse veiklose, t.y. žaisdami tinklinį, futbolą, plaukiodami baidarėmis, jodinėdami žirgais bei ilsėsis prie Baltijos jūros. Greta bus organizuojamos edukacinės veiklos ir kūrybinės dirbtuvės“, – sako V. Purpurovič, pažymėdama, kad šiemet visoms pateiktoms 44 paraiškoms organizuoti mokinių vasaros poilsio programas buvo pritarta.

2021 m. Vilniaus rajono mokinių vasaros poilsio programos (Patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A27(1)-1402)

 

Galiojant karantinui vasaros stovyklų organizatoriai turės laikytis visų būtinų saugos reikalavimų. Pagrindinė sąlyga, kuri šiuo metu keliama organizuojantiems stovyklų veiklą, yra vaikų skaičiaus ribojimas. Stovyklose vaikai gali būti suskirstyti į ne didesnes kaip 15 vaikų grupes, o vienam vaikui turi būti skiriama ne mažiau kaip 5 kvadratiniai metrai ploto. Jei yra suformuota ne viena grupė, vaikai iš skirtingų grupių tarpusavyje kontaktuoti negali.

Grupių  vadovai vienos pamainos metu gali dirbti tik su viena grupe. Išimtis taikoma tik ne seniau kaip prieš 180 dienų persirgusiems ir paskiepytiems vadovams. Vaikų saugumui užtikrinti stovyklose su vaikais turi bendrauti tik tiesiogiai stovyklos veiklas vykdantys darbuotojai, kiti darbuotojai ar pašaliniai asmenys su vaikais bendrauti negali.

Pagal nustatytus reikalavimus, stovyklų organizatoriai privalo užtikrinti, kad visi vyresni nei 6 metų asmenys (darbuotojai, pagalbininkai) stovyklų veiklų organizavimo vietose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Tačiau vaikams, dalyvaujantiems stovyklos veiklose, kaukių dėvėti neprivaloma. Jų taip pat gali nedėvėti stovyklos darbuotojai, kai jie sportuoja, taip pat neįgalumą turintys asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei (jiems rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

Patalpose, kuriose organizuojama stovyklos veikla, turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankoms nusiplauti – praustuvėse turi būti ir šilto, ir šalto vandens, prie jų turi būti skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių bei sudaryta galimybė dezinfekuoti rankas – tiek stovyklų dalyviams, tiek darbuotojams.

Kadangi stovyklose vaikai laiką leidžia ne tik lauke, bet ir uždarose patalpose, turi būti skiriama ypač daug dėmesio jų švarai ir saugai. Patalpos, kuriose vyksta stovyklos veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

Dažnai liečiami paviršiai, pavyzdžiui, durų rankenos, laiptinių turėklai ir kiti, turi būti valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei stovykloje yra bendrų patalpų (salės ir pan.), kuriomis naudojasi skirtingų grupių vaikai, jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos po kiekvienos grupės apsilankymo. Ugdymo priemonės ir inventorius, naudojamas daugiau kaip vieno vaiko, taip pat turi būti valomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

Jeigu stovyklose planuojamas vaikų maitinimas, pirmenybė turi būti teikiama maitinimui atvirose erdvėse ar veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas organizuojamas bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo gali valgyti tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas.

Pagal nustatytus reikalavimus, maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, šiuo metu stovyklose negalimas.

 

 

Parengta pagal vrsa.lt ir nvsc.lrv.lt informaciją

 

Shadow up