kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti reikšmingi sprendimai investicijų srityje

Lapkričio 26 d. vyko nuotolinis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame priimti sprendimai švietimo, kelių ir gatvių infrastruktūros bei teritorijų planavimo srityse. Reikšmingi sprendimai priimti ir investicijų srityje.


Prie virtualaus posėdžio taip pat prisijungė ir Vyriausybės atstovų įstaigos vyresnioji patarėja Gintarė Anisko, bendruomenės atstovai, kiti Savivaldybės administracijos darbuotojai. Tiesioginę transliaciją galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.

Rudaminos ambulatorija taps šiltesnė ir draugiškesnė aplinkai

Siekiant prisidėti prie aplinkos užterštumo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo bei išlaidų šildymui sumažinimo, Tarybos nariai pritarė Rudaminos ambulatorijos pastato modernizavimo projektui.

Projekto metu bus atnaujinama šildymo sistema, bus šiltinami fasadas, cokolis ir stogo perdanga, modernizuojamos šildymo, karšto ir šalto vandens sistemos, keičiami durys ir langai. Projekto vertė sieks iki 250,0 tūkst. Eur, iš jų ne daugiau kaip 250,0 tūkst. Eur sudarys ilgalaikė paskola pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Visus darbus įgyvendinti planuojama per vienerius metus.  

„Rudaminos ambulatorijos pastatas statytas dar 1985 m. ir iki šiol nebuvo kompleksiškai atnaujinamas: dėl prastų pastato energinių savybių – neapšiltintų sienų ir dalies stogo, pasenusios šildymo sistemos, kitų priežasčių jo energijos vartojimo rodikliai yra aukšti, bet šildymui reikalinga energija vartojama neefektyviai. Pastate įsikūrusi Rudaminos ambulatorija, kurioje teikiamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: veikia šeimos gydytojo, odontologo, akušerijos, fizioterapijos kabinetai, organizuojamos namų slaugos specialistų bei kitos paslaugos. Vilniaus rajono savivaldybė, kaip pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų vykdytoja, privalo užtikrinti, kad šios paslaugos būtų teikiamos kokybiškai, pasitelkiant tam tinkamą infrastruktūrą, tame tarpe ir užtikrinant paslaugos teikimui reikalingų pastatų tinkamą būklę“, – teikdama projektą sakė Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin-Piotrovska.

Tai jau ne pirmas ir nepaskutinis Vilniaus rajono savivaldybės projektas. Savivaldybė nuosekliai panaudodama ES finansuojamos Klimato kaitos specialiosios programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“ lėšas, atnaujina viešosios paskirties pastatų šildymo sistemas.

2020 m. modernizuota Vilniaus r. Medininkų ambulatorijos pastato šildymo sistema, tais pačiais metais buvo priimti svarbūs sprendimai dėl šildymo sistemų modernizavimo keliose švietimo ir socialinėse įstaigose. Kalvelių Šeimos ir vaikų krizių centre senas kieto kuro, neekologiškas katilas pakeistas moderniu biokuro katilu. Visalaukės mokyklos-daugiafunkcinio centro pastate, Nemenčinės vaikų darželyje įrengti šilumos siurbliai ir pateikta paraiška dėl šilumos siurblio įrengimo Vilniaus rajono socialinių paslaugų centre. Taip pat tuo pačiu sprendimu pateiktos paraiškos dėl saulės baterijų įrengimo Pagirių gimnazijoje ir Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje. 2020 m. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos skyriuje Visalaukės mokykloje-daugiafunkciame centre taip pat buvo įrengti šilumos siurbliai oras-vanduo.

Kiek anksčiau, 2019 m. Vilniaus rajono sveikatos priežiūros įstaigose – Vilniaus rajono centrinėje ir Nemenčinės poliklinikose įrengtos naujos saulės jėgainės. Saulės elektrinė taip pat įrengta ant Rudausių daugiafunkcio centro pastato stogo, o Sužionių seniūnijos administraciniame pastate atnaujinta šildymo sistema.

Apie inovatyvius, ekologinius savivaldybėje įgyvendinamus projektus rašėme čia.

Dar daugiau investicijų į sportą ir kultūrą

Posėdžiavusi Taryba nusprendė papildyti ir patikslinti naujomis priemonėmis Vilniaus rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginį veiklos planą, kuriuo remiantis bus organizuojama Vilniaus rajono savivaldybės veikla.

Atsižvelgiant į gautą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus parašymą, į Savivaldybės 2021-2023 m. strateginį veiklos planą įtrauktos 2 priemonės.

Remiantis papildytu planu, planuojamas BĮ Vilniaus rajono sporto centro steigimas, kuriame vyks aukšto meistriškumo sportininkų ugdymas. Sporto centro įkūrimas leistų vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos veiklos tęstinumą ugdant aukšto meistriškumo sportininkus ir plėtoti suaugusiųjų sportą.

Kita priemonė orientuota į kultūrą. Priemonės lėšomis būtų finansuojamos veiklos susijusios su rajone puoselėjamomis tradicijomis įrašytomis į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą ir tradicijomis susijusiomis su  tautinio paveldo produktais, kurie turi  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sertifikato Tautinio paveldo produkto sertifikatą. Lėšos būtų skiriamos: parodų, konferencijų organizavimui, leidybos paslaugoms, rajono bendruomenių, puoselėjančių šias tradicijas projektiniai veiklai remti, kai projekto partneris yra savivaldybės kultūros įstaiga.

Patvirtinti gimnazijų nuostatai, sutekti pavadinimai gatvėms bei pertvarkytos trasos

Sekančiais sprendimais Tarybos nariai patvirtino Medininkų šv. Kazimiero, Mickūnų ir Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijų bei Sužionių pagrindinės mokyklos nuostatus. Atnaujinti nuostatai atitiks pasikeitusius švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, padės švietimo bendruomenei kokybiškai ir šiuolaikiškai organizuoti įstaigos veiklą.

Posėdžiui įsibegėjus priimti sprendimai dėl gatvių pavadinimų bei trasų pratęsimo/pertvarkymo. Rudaminos sen., Nemėžėlės k. esančiai gatvei suteiktas Verslininkų g. pavadinimas, o Rudaminos k. turės Giedrosios gatvę.

Zujūnų sen., Vilkeliškių k. turės Alksnių g., Nemėžio sen., Pagrūšio k. – Šalavijų g., Avižienių sen., Saldenės k. – Narcizų g., Šatrinkų sen., Vėliučionių k. – Ramiosios g.

Taip pat patvirinti sprendimo projektai dėl Šiaurinės g. trasos sutrumpinimo ir pertvarkymo bei Pavasario g. trasos pratęsimo ir pertvarkymo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k. Pratęsta bus ir Krokų g. trasa, esanti Nemėžio sen., Pagrūšio k.


Investicija Nemėžio k.

Tarybos nariai pritarė pastato, esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 4. pirkimui. Šiuo metu pastatas yra AB Lietuvos pašto nuosavybė.

Savivaldybė, nupirkusi minėtą pastatą turės galimybę kreiptis į žemės sklypo patikėtinį dėl visuomenės poreikiams reikalingos teritorijos suformavimo ir sklypo perdavimo valdyti Savivaldybei patikėjimo teise arba panaudos sutarties sudarymo, bei galės toje vietoje pastatyti šiuolaikišką kultūros centrą.

Nemėžio k. trūksta kultūros centro ir bendruomenės namų, kuriuose  įsikurtų biblioteka, įvairūs būreliai, meno kolektyvai, meno dirbtuvės ir pan., kad pritrauktų seniūnijos gyventojus turiningai leisti laisvalaikį. Kultūros centras paskatintų gyventojus burtis pagal poreikius ir pomėgius, pagerėtų renginių kokybė, jų prieinamumas bei masiškumas.

Kiti sprendimai

Posėdžio pabaigoje Tarybos nariai pritarė dėl Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katilių k., Paliepiukų k. ir Ąžuolinės k. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo. Taip pat pritarta dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui „Naujos 330 kv elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statyba“ įgyvendinti.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Avižienių seniūnijos gyventojų apklausos

Taip pat Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnijos vietos gyventojų apklausai, vykusiai 2021 m. spalio 1-29 d., teikti klausimai.

Avižienių seniūnijoje apklausoje dalyvavo daugiau nei 10 proc. seniūnijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, todėl vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 47 str. 1 d. apklausoje kelti klausimai privalo būti apsvarstyti artimiausiame Tarybos posėdyje.

Tarybos narių dauguma, atsižvelgus į Savivaldybės administracijos, kaip į apklausoje nurodytų klausimų įgyvendinančios institucijos pateiktus pagrįstus motyvus, argumentus ir išvadas, patvirtintas sprendimas iš dalies pritarti 1, 4, 6 ir 7 bei nepritarti 2, 3 ir 5 apklausos klausimams.

-------------

2021-11-12 Skelbiami Avižienių, Mickūnų, Riešės, Sudervės ir Zujūnų seniūnijų gyventojų apklausų rezultatai 

2021-09-14 Vyks Avižienių, Mickūnų, Riešės, Sudervės ir Zujūnų seniūnijų gyventojų apklausos (papildyta) 

2021-09-30 Vyks Avižienių, Mickūnų, Riešės, Sudervės ir Zujūnų seniūnijų gyventojų apklausos (papildyta) 

 

Primename, kad daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas galite rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.

 


 

 

Shadow up