kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre bus steigiamas naujas Dienos socialinės globos asmens namuose padalinys

Siekiant sudaryti sąlygas asmenims kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose, užtikrinti tinkamą dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimą ir teikimą bei tuo pačiu stiprinti asmens gebėjimus, padėti integruotis į visuomenę ir darbo rinką, skatinant jų gebėjimą pasirūpinti savimi bei padėti didinti socialinę įtrauktį, lapkričio 26 d. vykusiame Tarybos posėdyje nutarta Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre įsteigti naują struktūrinio Dienos socialinės globos asmens namuose padalinį.


Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas neįgaliems rajono gyventojams Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras teikia nuo 2017 m. sausio mėnesio vykdydamas projektą „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus rajone“. Pagal projektą numatyta, kad paslaugos gali būti teikiamos iki š. m. gruodžio 31 d. Baigiantis projektui, poreikis dienos socialinės globos asmens namuose paslaugoms ne tik išliko, bet ir žymiai išaugo. Vertinant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, stebima tendencija, kad didėja paslaugų gavėjų su sunkia negalia skaičius. Todėl siekiant patenkinti išaugusį dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikį, Tarybos posėdžio metu nutarta Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre įkurti naują Dienos socialinės globos asmens namuose struktūrinį padalinį, kuris nuolat teiktų gyventojams reikalingas dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas.

„Šių paslaugų teikimas – iš tiesų reikalinga ir svarbi paslauga rajono gyventojams. Džiaugiuosi, kad Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau nenutrūkstamai savo gyventojams teiks dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas. Nuo 2017 m. vykdant projektą ne kartą įsitikinome šių paslaugų poreikiu, todėl džiaugiuosi, kad Taryba pritarė šiam sprendimui. Vilniaus rajono savivaldybė socialinėms problemoms kokybiškai spręsti ir toliau kurs kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarys galimybes suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amžiaus asmeniui ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje“, – šių paslaugų poreikiu ir teikiamų paslaugų svarba įsitikinusi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst.

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Šios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinant asmens gebėjimus, palaikant socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padedant šeimos nariams integruotis į visuomenę ir darbo rinką, derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, pagerinant paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę, ugdant jų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinant jų gebėjimą pasirūpinti savimi bei palaikyti esamus įgūdžius, taip pat padėti skatinti įsitraukimą į socialinę aplinką.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjais yra suaugę neįgalūs ir (ar) senyvo amžiaus asmenys, kuriems yra nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis, 0-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros bei pagalbos poreikis. Per visą dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo laikotarpį, šią paslaugą gavo jau virš 100 paslaugų gavėjų, o Savivaldybė ir toliau gauna rajono gyventojų prašymus teikti dienos socialinę globą asmens namuose.

 

Siekiant užtikrinti sėkmingą padalinio veiklą, padidintas pareigybių skaičius

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus rajone“ vykdymo laikotarpiui, teikiant paslaugas asmens namuose, Tarybos sprendimu įsteigti 38,5 laikini etatai, padidinant didžiausią leistiną pareigybių skaičių įstaigoje iki 58. Tačiau šiemet projekto laikotarpiui einant į pabaigą, tapo akivaizdu, kad poreikis dienos socialinės globos asmens namuose ženkliai auga ir viršija planuotą paslaugų gavėjų skaičių. Prisitaikant prie esamų aplinkybių ir siekiant sėkmingai vykdyti centro suplanuotą veiklą, pritarta sprendimo projektui Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre nustatyti didžiausią leistiną pareigybių skaičių iki 68.

Apie paslaugų gavėjų skaičiaus augimą bei darbuotojų trūkumą liudija ir centro direktorė Renata Adamovič. Direktorė pabrėžia centro veiklos svarbą, o gavėjų skaičiaus augimą aiškina tuo, kad Lietuvos populiacijos senėjimo tendencijai nedingstant, senatvės pensijos amžiui kylant, o jaunimui aktyviai iškeliaujant už gimtinės ribų, priežiūra ir rūpesnis vis augančiu senjorų skaičiumi tampa centro darbuotojų, kurių ženkliai nepakanka, pareiga.

Neabejojama, kad padidinus leistiną pareigybių skaičių Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre, atitinkamai padidės ir teikiamų paslaugų prieinamumas ir pačios pagalbos efektyvumas.

Daugiau apie Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą ir jo padalinių veiklą kviečiame skaityti: http://juodsiliuspc.lt//.

---------------------------------------------------

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras yra iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų visiškai išlaikoma biudžetinė įstaiga. Pagrindinis įstaigos veiklos pobūdis – socialinių paslaugų teikimas. Daugiau nei 10 metų veikiantis centras yra dienos socialinių paslaugų įstaiga, teikianti pagalbą įvairioms socialinėms gyventojų grupėms: žmonėms, šeimoms, kuriuose vaikus augina vienas iš tėvų, našliams, senjorams ir kt.

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialines paslaugas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, padedant asmenims spręsti iškilusias socialines problemas bei sudaryti būtiniausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę.

Šiuo metu centre veikia 4 padaliniai: Dienos užimtumo padalinys, teikiantis bendrąsias socialines paslaugas asmenims bei šeimoms dienos metu; Savarankiško gyvenimo namai „Po vienu stogu“ – socialinę priežiūrą teikiantis padalinys, kuriame gyvenantiems asmenims sudaromos sąlygos savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą (patiems tvarkytis buitį, socialiniam darbuotojui padedant tik iš dalies); Integralios pagalbos padalinys, teikiantis dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas asmens namuose bei Jaunimo laisvalaikio ir sporto padalinys, organizuojantis kūrybinį ir sportinį užimtumą.

     
     


 

Nuotr. Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Shadow up