kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono gyventojų sveikatos paslaugų prieinamumui ir kokybės gerinimui – nauja 2022-2023 metų programa

Gruodžio 17 d. vykusiame nuotoliniame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajone viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2022-2023 metais programos.


Sprendimo projekto tikslu yra pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas bei maksimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminų užtikrinimas.

 

Esama padėtis ne visada geba atitikti lūkesčius

Rajono viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos susiduria su PAASP paslaugų prieinamumo iššūkiais, kurių išspręsti savo ištekliais negali. Be to, šeimos gydytojų trūkumas ženkliai sunkina paslaugos prieinamumą – taip susidaro didelės laukimo eilės, o skiriamas vizitui laikas dažnai būna nepakankamas pacientų sveikatos problemoms išsiaiškinti bei spręsti, tokiu būdu kenčia teikiamos paslaugos kokybė, kuri pacientams sukelia nepasitenkinimą.  

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro įsakymu gydymo įstaigoms nustatyti maksimalūs asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminai nurodo, kad priimti pacientus medicinos įstaigos turi per 24 valandas nuo paciento kreipimosi į PAASP įstaigą – ūmios ligos atveju, kai pasireiškia karščiavimas ir vidutinio stiprumo skausmas ir per 7 kalendorines dienas nuo paciento kreipimosi į PAASP įstaigą – paūmėjus lėtinei ligai ir kitais atvejais. Pasak Savivaldybės vyr. gydytojos Vidos Žvirblienes, dėl šiuo metu susidariusio gydytojų trūkumo, o gydytojams keliamų vis didesnių reikalavimų, pasiekti atitikti šiuos keliamus reikalavimus tampa vis sudėtingiau.

 

Paslaugų teikimo pokyčiai dėl epideminės situacijos šalyje

Situacija gydymo įstaigose tapo sudėtingesnė ir iš esmės pasikeitė taip pat ir dėl epideminės COVID-19 ligos situacijos, šalyje paskelbus karantiną. Siekiant kuo labiau riboti kontaktą, didžioji dalis planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų buvo atidėta, šeimos gydytojų paslaugos tapo teikiamos nuotoliniu būdu, o tiesioginio kontakto paslaugos teiktos griežtai valdant pacientų srautus.

Pasibaigus karantinui, iki 2020 m. liepos mėn. buvo atnaujintos tiesioginės šeimos gydytojų konsultacijos, o nuo 2020 m. spalio mėn. VšĮ VRCP karščiuojantiems pacientams priimti buvo įsteigtas atskiras kabinetas, kur paslaugos tiekiamos laikantis sustiprintų infekcijų kontrolės reikalavimų. Be to, papildomai sudarytos ir Mobilios komandos, teikiančios paslaugas namuose pacientam, sergantiems COVID-19 liga.

 

Pasiekti rezultatai pirminės ambulatorinės asmens sveikatos paslaugų srityje 2020-2021 m.

Ankstesnių programų rezultatai džiugina progresu. Nors 2019 m. priimti sprendimai dėl pokyčių šeimos gydytojų klausimu ir patogesniu paslaugų prieinamumu nenumatė COVID-19 situacijos ir su ja iškylančių sunkumų, vis vien žingsnis paslaugų kokybėje buvo žengtas.

VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje šeimos gydytojams ir slaugytojams mokami priedai, kurių dėka Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinėje sutartyje pasiektas gydytojų ir slaugytojų numatytas vidutinis darbo užmokestis.

Siekiant pagerinti paslaugų prieinamumą

 • šeimos gydytojų apylinkės sumažėjo nuo 1840 iki 1520 pacientų;
 • reorganizuotas skambučių centras, neprisiskambinusiems į polikliniką pacientams įvesta perskambinimo paslauga bei telefono pokalbių perklausymo galimybė;
 • vykdoma nuotolinė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga;
 • įvestas apsilankymas pas šeimos gydytojo komandos slaugytoją (tyrimams paskirti pagal bendrosios praktikos slaugytojo kompetenciją, vaistams pratęsti ekstremaliosios situacijos metu);

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę:

 • siunčiamos SMS žinutės apie priklausančias prevencines programas;
 • vykdomas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytas maksimalus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminas ūmios ligos atveju;
 • karščiuojantiems pacientams priimti įsteigtas atskiras kabinetas, kur paslaugos teikiamos laikantis sustiprintų infekcijų kontrolės reikalavimų;
 • atsisakyta popierinės ambulatorinės asmens sveikatos istorijos, visa paciento medicininė dokumentacija pildoma e-sveikatos portale.

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje

 • sumažintos šeimos gydytojų apylinkės iki 1 375 pacientų;
 • teikiamos nuotolinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
 • numatytas laikas sveiko vaiko priėmimui;
 • 100 proc. šeimos gydytojų vykdo 7 kalendorinių dienų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminą;
 • registratūroje modernizuota skaitmeninė telefono skambučių stotelė.

 

Pagrindiniai iššūkiai ir jų sprendimo būdai

Vienas pagrindinių iššūkių – didelė šeimos gydytojų stoka, dėl ko, nepaisant sumažintų apylinkių dydžių, eilės šeimos gydytojo paslaugoms gauti problema vis dar išlieka aktuali. Šeimos gydytojų trūkumas atsiliepia ir vizitų kokybėje – jie tampa trumpesni, dėl to rimtesnis dėmesys paciento nusiskundimams ir būklei įvertinti gali tapti sunkiai pasiekiamas, kas sukelia pacientų nepasitenkinimą. Deja, Vilniaus rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos neturi pakankamai išteklių, siekiant esamas problemas spręsti.

Prie sudėtingos situacijos prisidėjo ir COVID-19 susidariusi situacija. Pandemijos metu šeimos gydytojams padaugėjo funkcijų, nesusijusių su asmens sveikatos priežiūra, todėl kenčia paciento aptarnavimo bei gydymo kokybė.

Atsižvelgiant į minėtus faktus bei siekiant gerinti PAASP paslaugų prieinamumą, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai priėmė 2022-2023 metams siūlomus pokyčius, kurių pagrindiniais tikslais išlieka šeimos gydytojų paslaugų prieinamumo gerinimas, tarp jų ir pakankamo vizito laiko užtikrinimas bei šeimos gydytojų pritraukimas į Vilniaus rajoną.

Siekiant išlaikyti konkurencingumą Vilniaus mieste veikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir užtikrinti Vilniaus rajono gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, bus mažinamos apylinkės, pritraukiant naujus šeimos gydytojus bei rezidentus.

Numatoma mokėti priedus prie darbo užmokesčio šeimos gydytojams ir bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytojams, įkurti būtinosios pagalbos kabinetą.

Planuojama ir toliau gerinti, praktikoje pasitvirtinusias informacines technologijas registratūros darbe bei sustiprinti skambučių centrą žmogiškaisiais ištekliais.

 

Tikimės, kad įgyvendinant 2022-2023 m. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programą bus tenkinami ir pacientų, ir gydytojų lūkesčiai.

Shadow up