kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė: paskola būtina investicijoms ir modernizacijos darbams vykdyti

 

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2012-05-09

Vilniaus rajono savivaldybė, reaguodama į pastaruoju metu padidėjusį žiniasklaidos dėmesį planuojamai imti paskolai, reiškia dėl to didelę nuostabą ir pareiškia, kad kredito lėšos bus skirtos investiciniams projektams įgyvendinti, inžineriniams tinklams ir keliams Rudaminoje išpirkti siekiant juos modernizuoti.

6,2 mln. Lt paskolos lėšų bus skirta investiciniams projektams finansuoti, o 3,8 mln. Lt - Rudaminos kaimo inžineriniams tinklams, priklausantiems AB ,,Vilniaus paukštynas“, išpirkti.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama rajono modernizacijos ir kuo didesnio ES paramos panaudojimo, vykdo daug projektų, kurių dalis buvo pradėta ankstesniais metais, kiti - šiais metais. Stabdyti jų vykdymą būtų labai neracionalu.

Iki šiol Savivaldybė moka „Vilniaus paukštynui“ už Rudaminoje esančių inžinerinių tinklų ir infrastruktūros objektų nuomą. Savivaldybės funkcija yra šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas. Tam, kad šios paslaugos gyventojams būtų teikiamos kokybiškai, nėra kitos išeities kaip tinklų privatizavimas ir modernizavimas.

Šiais nelengvais laikais GPM iš VMI surinkimo planas, lyginant su 2011 m., Savivaldybei buvo padidintas net 10 mln. Lt. Patvirtinti nedeficitinį biudžetą Savivaldybė neturėjo nė mažiausios galimybės, kadangi pagal Vietos savivaldos įstatymą ji privalo vykdyti jai priskirtas savarankiškas funkcijas ir užtikrinti jų finansavimą. Ne paslaptis, kad komunalinės išlaidos, kuras ir kitos išlaidos auga, o pajamos - mažėja.

Vilniaus rajono savivaldybė dar kartą pabrėžia, kad 10 mln Lt paskolą planuoja imti siekdama įgyvendinti investicinius projektus, tokiu būdu – modernizuoti Vilniaus rajoną.

 

Shadow up