kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos inauguracijos ceremonija

Spalio 7 d. Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinė mokykla oficialiai tapo gimnazija. Ta proga gimnazijos sporto salėje vyko iškilminga inauguravimo šventė. Gimnazijos bendruomenė šiltai sutiko į šventę atvykusius garbingus svečius: Švietimo ir mokslo ministerijos atstovę Ramutę Zungailienę, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Liliją Andruškevič, kleboną Miroslavą Balcevič, M. Lukšienės dukrą habil. dr. Ingę Lukšaitę, buvusį ilgametį mokyklos direktorių Algimantą Masaitį, buvusius mokytojus, tėvus ir kitus svečius.


Inauguracijos iškilmes pradėjusi gimnazijos direktorė Jūratė Šidlauskienė pasveikino visus atvykusius ir džiaugėsi bendrais laimėjimais, siekiant gimnazijos statuso. Direktorė taip pat didžiavosi vos prieš metus gimnazijai suteiktu garbingu Meilės Lukšienės vardu, asmenybės, kuri savo idėjose paliko gimnazijai ateities planą, kaip tapti tikra ir kokybiška švietimo įstaiga. Todėl pažadėjo, kad gimnazija veiks ir vadovautis šios iškilios asmenybės mintimis.

Gimnazijos bendruomenę nuoširdžiai sveikino ir gimnazijos statusu džiaugėsi Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, kuri pabrėžė, kad gimnazijos statusas – tai didelė atsakomybė bei naujo darbo pradžia visiems, tam, kad savo darbais ši statusą galėtų pagrįsti. Vedėja Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst vardu įteikė gimnazijos vadovams padėkos raštus bei potvarkį, kuriuo skiriama 1000 Lt gimnazijos reikmėms.

Šios gražios šventės proga sveikinimo žodį taip pat tarė gimnazijos šeimos narė, M. Lukšienės dukra, habil. dr. Ingė Lukšaitė, kuri, kreipdamasi į mokinius, linkėjo pasinaudoti suteiktomis galimybėmis, realizuotis, atrasti save ir drąsiai eiti į priekį, o pedagogams - ištvermės ir gimnazijos klestėjimo.

Gyva muzika ir skambiomis dainomis susirinkusiuosius džiugino pradinių klasių mokiniai, gimnazijos vokalinis instrumentinis ansamblis, gimnazijos šaulių bei gatvės gimnastų pasirodymai. Renginio metu svečiai taip pat išgirdo gražių eilių, stebėjo teatralizuotą ištrauką iš Sofoklio „Antigonės“ bei susipažino su mokyklos gyvavimo istorija.  

Renginį vainikavo labiausiai laukta šventės dalis – gimnazijos inauguracija, kurios metu direktorė Jūratė Šidlauskienė kartu su Lilija Andruškevič, Inge Luošaite ir Algimantu Masaičiu iškilmingai atidengė naują Meilės Lukšienės gimnazijos lentą. Vėliau, pedagogai, mokiniai ir šventės svečiai visi kartu įsiamžino bendroje nuotraukoje gimnazijos kieme.

Šiais mokslo metais Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje mokosi 240 mokinių. Brandos atestatus gaus 56-oji laida, kurioje mokosi 19 dvyliktokų, o 11 pirmokų, tapusių pirmaisiais gimnazijos mokiniais, kurs jos istoriją nuo pat pradžių.

Shadow up