kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija             -

Apie 400 tūkst. Eur. 

Atlikti Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato atnaujinimo darbus

Projektą numatoma baigti 2019 metais

Vilniaus rajono Rukainių sen. Savičiūnų kaime šiuo metu įgyvendinamas projektas „Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams“. Šis projektas yra įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Įgyvendinant projektą bus atlikti Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato atnaujinimo darbai. Projekto metu bus iš pagrindų atnaujintas pastatas, jame įrengiant daugiafunkcinę salę, kurioje bus galima vykdyti įvairias veiklas, šventes, šokių pamokas jaunimui, šokių vakarus senyvo amžiaus žmonėms ir kt. Taip pat įrengta treniruoklių patalpa su persirengimo patalpomis ir dušais. Numatoma modernizuoti bibliotekos ir kitas įvairiems užsiėmimams skirtas patalpas.

Projekto naujumas pasireikš per kompleksinį problemos sprendimo būdą, kuomet sprendžiamas ne tik pastato atnaujinimo klausimas, tačiau apžvelgiama bendra vietos bendruomenės problema. Gyvenamosios aplinkos pagerinimas ir pastato atnaujinimas, kuriame talpinamos visos pagrindinės vietos gyventojų poreikius tenkinančios paslaugos, prisidės prie sumanios visuomenės puoselėjimo

Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė siekia apie 400.000,00 Eur. Projektą numatoma baigti 2019 metais.


Apie įgyvendintą projektą galite skaityti čia:

Stiprinant bendruomeninę veiklą Vilniaus rajone – dar vieno rekonstruoto kultūros centro atidarymas

 

 


Grįžti
Shadow up