kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k.“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija             -

Apie 400 tūkst. Eur

Atlikti šiuo metu nenaudojamo pastato rekonstrukciją ir pastato prieigų sutvarkymą pritaikant bendruomenės poreikiams

Projektą numatoma baigti 2019 metais

Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime šiuo metu įgyvendinamas projektas „Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k.“. Šis projektas yra įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Įgyvendinant projektą bus atlikta šiuo metu nenaudojamo pastato rekonstrukcija ir pastato prieigų sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams. Pastate numatomos pagrindinės šios patalpos: daugiafunkcinė salė, laisvalaikio – vaikų - bibliotekos patalpa, treniruoklių patalpa su persirengimo patalpomis ir dušais, administracijos patalpa.

Projekto naujumas pasireikš per kompleksinį problemos sprendimo būdą, kuomet sprendžiamas ne tik pastato atnaujinimo klausimas, tačiau apžvelgiama bendra vietos bendruomenės problema. Gyvenamosios aplinkos pagerinimas ir pastato atnaujinimas, kuriame talpinamos visos pagrindinės vietos gyventojų poreikius tenkinančios paslaugos, prisidės prie sumanios visuomenės puoselėjimo.

Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė siekia apie 400.000,00 Eur. Projektą numatoma baigti 2019 metais.


Apie projekto veiklas skaitykite čia: 

Marijampolio kaime duris atvėrė atnaujintas kultūros centras


 

 

Grįžti
Shadow up