kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija   ---

 Bendra projekto vertė siekia virš 1 mln. Eur

 Padidinti teikiamų ugdymo paslaugų prieinamumą

2018-2020 m.

 

Vilniaus rajono savivaldybė š. m. balandžio 30 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas“, kuriuo remiantis Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis turės naują priestatą, skirtą papildomoms vaikų grupėms įsteigti.

Augantis vaikų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje didina paklausą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugoms, todėl atsiranda poreikis užtikrinti jų prieinamumą. Vertinant  Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio perspektyvą, nustatyta, jog šiuo metu paslaugų prieinamumas tik dalinai užtikrinamas, dėl vietos trūkumo ne visi norintys patenka į darželį.

Siekiant šias problemas išspręsti, numatoma darželio priestato statyba ir papildomų naujų 100 vietų sukūrimas – bus įsteigtos 2 darželio grupes po 20 vaikų ir 4 lopšelio grupes po 15 vaikų. Infrastruktūriniai sprendimai turės teigiamos įtakos visiems tikslinėse grupėse esantiems asmenims, kadangi naujos vietos padidins teikiamų ugdymo paslaugų prieinamumą.

Artimiausiu metu planuojama gauti statybą leidžiantį dokumentą parengtam techniniam projektui ir pradėti viešųjų pirkimų procedūras. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 metų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Bendra projekto vertė siekia virš 1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 229 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 20 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.


Daugiau apie projektą galite skaityti čia:

Vilniaus rajone bus plečiamos „Pelėdžiuko“ vaikų darželio patalpos

Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis galės priimti daugiau vaikų


Grįžti
Shadow up