kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Vilniaus rajono Rukainių gimnazijoje – šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“

 

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Vilniaus rajono Rukainių gimnazija

Bendra projekto vertė siekia 1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 510 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 45 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Užtikrinti modernesnę ir aukštesnės kokybės mokymosi aplinką Vilniaus rajone

Nuo 2018 m.
iki 2020 m.

 

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti modernesnę ir aukštesnės kokybės mokymosi aplinką, 2018 m. vasario 2 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“. Bendra projekto vertė siekia 1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 510 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 45 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto metu bus modernizuotos Rukainių gimnazijos pastato edukacinės erdvės: pradinukų mokymosi aplinka, technologijų, fizikos, chemijos ir biologijos klasės, holai, koridoriai, aktų ir sporto salės, bibliotekos, skaityklos ir kitos erdvės. Infrastruktūriniai sprendimai, naujos įrangos ir baldų pirkimas, turės teigiamos įtakos visiems šioje tikslinėje grupėje esantiems asmenims, kadangi edukacinių erdvių modernizavimas ir modernių kūrybiškų erdvių įrengimas ne tik skatins mokinių kūrybiškumą, bet ir pagerins teikiamų ugdymo paslaugų kokybę, o atnaujinta infrastruktūra sudarys patrauklesnes ir kokybiškesnes darbo sąlygas.

Artimiausiu metu planuojama pradėti modernizavimo darbų viešąjį pirkimą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 metų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

 

Daugiau apie tai galite skaityti čia:

Vilniaus rajono savivaldybė tęsia švietimo įstaigų tinklo modernizavimą

 
Grįžti
Shadow up