kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiami jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą rinkimai

2021 m. lapkričio 22 d. baigs savo kadenciją Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai.


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimas Nr. T3-416 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“

Vadovaudamiesi  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T3-315 patvirtintu Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašu, skelbiame kandidatų, jaunimo atstovų, į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimus, kuriuose bus išrinkti 5 nariai – jaunimo atstovai į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Jaunimo atstovai į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių (studentų) savivaldų, veikiančių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų susirinkimo metu 2021 m. lapkričio 12 d. 13.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės Didžiojoje salėje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilniuje.

Kviečiame prisijungti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Kandidatuoti gali 14-29 metų (imtinai) jaunuoliai, kurie yra:

  • jaunimo organizacijų (kaip jas apibrėžia LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas) nariai;
  • su jaunimu dirbančių organizacijų (kaip jas apibrėžia LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas) nariai;
  • mokinių (studentų) savivaldos, veikiančios Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, nariai;
  • save išsikėlę pavieniai asmenys.

Kandidatu į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius gali būti kiekvienas Vilniaus rajono savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2021 m. lapkričio 8 d. (imtinai) pateiks:

  • kandidato į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus registracijos anketą;
  • trumpą motyvacinį laišką.

Pasirašytus ir nuskanuotus/nufotografuotus dokumentus prašome pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistei tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei pavaduojančiai jaunimo reikalų koordinatorių el. p. Juliana.lipinska@vrsa.lt.

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamąją balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių (studentų) savivaldos, veikiančios Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija (savivalda) turi pranešti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistei tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei pavaduojančiai jaunimo reikalų koordinatorių el. p. Juliana.lipinska@vrsa.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 8 d. (imtinai). Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje (savivaldoje) ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos (savivaldos) vadovo ar jo įgalioto asmens. Jei visuotiniame susirinkime dalyvauja organizacijos (savivaldos) vadovas, delegavimo rašto nereikia.

Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą visuotiniame susirinkime renkami slaptu balsavimu.

Kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti iki 5 min.


Dokumentai susipažinti:

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai;

Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašas.

 

 

 

 

Shadow up