kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono globos centrų šiandiena ir žvilgsnis į priekį

Šiuo metu Lietuvoje yra 66 globos centrai. Kiekvienoje savivaldybėje yra vienas globos centras. Skirtingai nuo kitų, Vilniaus rajono savivaldybėje paslaugas teikia du globos centrai, Vilniaus miesto savivaldybėje – penki globos centrai, Šiaulių miesto savivaldybėje – du globos centrai (vienas iš jų teikia paslaugas tik budintiems globotojams).


Globojamiems, įvaikintiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, globėjams (rūpintojams) – susijusiems ir nesusijusiems giminystės ryšiais, įtėviams, budintiems globotojams Organizacijos, vykdančios panašią veiklą į dabartinių globos centrų, pradėjo rastis prieš keletą metų, tačiau, patvirtinus teisės aktu, globos centro institutas atsirado 2018 m. Nuo 2019 m. globos centrai pradėjo dirbti pilnomis darbuotojų komandomis.

Pradėjus įgyvendinti vaiko teisių apsaugos pertvarką, kuria siekiama, kad 2021 metais iš viso nebeliktų vaikų globos namų, dar stipresnis vaidmuo tenka globėjams. Nors vaikų globos namai reorganizuojami į bendruomeninius vaikų globos namus, atstoti vaikui gyvenimo šeimoje negali.

Globėjų trūkumas jaučiamas visoje Lietuvoje, ne išimtis yra ir Vilniaus rajono savivaldybė, kurioje savo veiklą vykdo du Globos centrai, tai Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras bei Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras. Tai vietos, kuriose laukiami ir ieškomi žmonės, galintys tapti globėjais (rūpintojais), globotojais, įvaikintojais, vedami mokymai, padedama pasiruošti vaiko atėjimui į šeimą ir suteikiama pagalba iškilus sunkumams.

Tai vietos, kuriose laukiami ir abejojantys. Globos centruose organizuojami mokymai ne tik jau tvirtai apsisprendusiems dėl globos ar įvaikinimo, bet ir daug abejonių turintiems žmonėms. Būtent mokymų metu tos abejonės gali pasitvirtinti arba yra išsklaidomos. Globos centrų darbuotojai ragina visus, kurie yra bent kartą pagalvoję apie globą, nebijoti ateiti, klausti, kalbėtis.

„Globos centrų darbuotojų tikslas įvardinti visus sunkumus, kurie laukia globėjų (rūpintojų), globotojų, įvaikintojų. Jie visi turi būti pasiruošę suprasti visas rizikas, todėl geriau mažiau jų, bet tvirtai apsisprendusių ir pasiruošusių galimiems iššūkiams, negu, kaip karti patirtis rodo, kokios pasekmės užklumpa vaikus ir jas paėmusias šeimas, jeigu netinkamai įvertintos visos rizikos, lūkesčiai ir pan. Nėra juk taip, kad sugalvojai būti globėju ir visi aplinkui sako: šaunuoliai. Iš aplinkos gali sulaukti visokiausių priekaištų, klausia, kur veliesi ir pan. Neva vaikai, užaugę sudėtingose šeimose iš karto tampa blogais žmonėmis – „juk jie vaiknaminiai, jie vogs ir keiksis“. Visuomenė skuba nuteisti ir nuvertinti vaikus – jei tėvai nesugebėjo vaikais pasirūpinti, tai jie bus tokie pat. Todėl globėjams (rūpintojams), įvaikintojams, reikia išklausymo ir labai atviro pokalbio.“, – apie galimus iššūkius ir stereotipus pasakojo Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė Silva Lukoševičienė.

„Kartais geriau Globos centrų darbuotojams potencialiems globėjams (rūpintojams), įvaikintojams pasakyti, kad galbūt dar ne laikas, ne viskas yra tinkama iš nesaugios aplinkos atkeliavusiam vaikui. Ne naujiena, kad tokios šeimos gali sureaguoti labai jautriai, net įsižeisti. Tada Globos centrų darbuotojams vėl tenka susėsti ir kartu ieškoti geriausio sprendimo tiek vaikui, tiek šeimai. Didelis globėjų, įvaikintojų noras, išmintis, tikėjimas savimi ir vaiku daro stebuklus. Kai vaiką įvedi į gerą, rūpestingą šeimą, kuri atjaučia, supranta, rodo pavyzdį ir vertybes, įvyksta stebuklai – vaikai keičiasi. Viena sėkminga istorija atperka šimtus nesėkmių.“, – tęsė S. Lukoševičienė.

Ypatingai daug dėmesio paskutiniu metu abu Vilniaus rajono globos centai skiria savo veiklų viešinimui. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-26 įsakymu Nr. A27(1)-452 patvirtintas minėtų centrų 2021 m. Viešinimo veiklų planas.

Kaip teigia Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro vadovas Tomašas Pileckas, vis dar daugelis, netgi vietinių, šalia Globos centrų gyvenančių žmonių nežino apie Globos centro veiklą, apie globą, įvaikinimą ar apie tai, ką gi veikia budintis globotojas.

„Dėl to šių metų pirmą ketvirtį, karantino laikotarpiu, daug laiko skyrėme elektroninei erdvei. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikia ir Šeimos ir vaiko krizių centro Globos centras, todėl įsitikinę, kad kartu esame stipresni ir galime nuveikti daugiau, sukūrėme Facebook socialinio tinklo paskyrą bendram tikslui viešinimo srityje. Dabar turime virš 650 sekėjų, potencialių globėjų, žmonių, besidominčių globa ir įvaikinimu. Net, jeigu nė vienas iš jų globėju netaptų, tikime, kad pagerės bendros visuomenės nuostatos globos tema, žmonės susipažins su tuo, kaip atrodo visas procesas ir pamatys, kad tai nėra baisu ir, kad vaikai yra vaikai ir tik nuo mūsų, suaugusiųjų priklauso kuo jie taps ir kaip mes galime padėti vaikams tapti geriausiais įmanomais žmonėmis.“, – sakė T. Pileckas.

„Kol šalyje tvyro sudėtinga situacija dėl koronaviruso plitimo, tiesioginis viešinimas kalbinant žmones gyvai yra neįmanomas, todėl kol kas dirbame tose srityse, kuriose galime tai daryti. Atnaujinome informaciją lankstinukuose, pasikeitus kolektyvui, atnaujinome informaciją Globos centro vizitinėje kortelėje ir ruošiamės spausdinimui ir informacijos skleidimui seniūnijose, mokyklose, kitose įstaigose bei bendruomenių susitikimuose. Planuojame tokius susitikimus, kai tik situacija šalyje pagerės ir turėsime daugiau laisvės susiburti ir papasakoti apie savo veiklą.“, – toliau pasakojo Geisiškių k. veikiančio Globos centro vadovas.

„Aktyviai ieškome Globos centro ambasadorių, tai yra naujovė, kurios tikslas per žinomus ir gerbiamus žmones informuoti visuomenę apie globą, įvaikinimą, budinčio globotojo veiklą, kviesti globoti, kviesti vaikus svečiuotis ir kartu griauti nusistovėjusius stereotipus apie globą.“, – apie planus sakė T. Pileckas.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel džiaugiasi, kad nelengvu karantino laikotarpiu globėjai (rūpintojai) dalyvauja jų Globos centro organizuojamuose savitarpio paramos grupės susitikimuose.

„Per pirmą šių metų ketvirtį Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre įvyko savitarpio paramos grupės susitikimai globėjams (rūpintojams) artimiesiems giminaičiams ir globėjams (rūpintojams), kurie augina paauglius. Šeimos aktyviai dalyvavo diskusijose, geranoriškai ir atvirai dalinosi patirtimis sprendžiant iššūkius, susijusius su globa. Dalyviai vienbalsiai sutarė, kad tokie susitikimai yra labai naudingi.“, – apie veiklą pasakojo L. Pavtel.

„Didžiuojamės, kad prie mūsų komandos prisijungė dar viena budinti globotoja, kuri savo šeimoje laikinai prižiūri 2 mažamečius vaikus. Vaikų poreikis yra augti ir vystytis natūralioje šeimos aplinkoje, užmezgant emocinius saugius ryšius su suaugusiais žmonėmis. Jei nėra giminaičių ar kitų vaikui artimų asmenų, kurie galėtų priglausti į krizę patekusį vaiką, būtent, budintys globotojai, t. y. specialiai pasirengę asmenys, suteikia jam šeimos aplinką. Matome tendencijas, kad mūsų rajone daugėja vaikų, kuriems reikalinga laikinoji globa, o parengtų budinčių globotojų dažnai neužtenka“, – rūpesčiais dalinosi direktorė ir kvietė kreiptis, domėtis, klausti – Globos centro specialistai mielai atsakys į Jūsų klausimus.


Vilniaus rajono savivaldybė teikia visą informaciją globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams:
/index.php?1098967366;
/go.php/lit/Placiau/11518.Shadow up