kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės Audronės Pitrėnienės bei LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros biuro vedėjo Kęstučio Kaminsko vizitas Vilniaus rajono švietimo įstaigose

Š. m. vasario 4 d. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė bei LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros biuro vedėjas Kęstutis Kaminskas lankėsi Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose. Vizito tikslas – susipažinti su Vilniaus rajono švietimo įstaigomis, suvokti situaciją bei geriau suprasti problemas su kokiomis susiduriama. Į susitikimą taip pat atvyko Švietimo ir mokslo viceministrė E. Tamošiūnaitė, Seimo nariai: R. Tamašunienė, V. Kravčionok, M. Mackevič, L. Talmont ir Z. Jedzinski, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas G. J. Mincevič, Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos nariai, Tarybos sekretorė E. Jablonska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja L. Andruškevič bei Švietimo skyriaus specialistai.


Delegacija lankėsi Vilniaus rajono savivaldybės Vaidotų mokykloje-darželyje „Margaspalvis aitvarėlis“, Pagirių gimnazijoje ir Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos vidurinėje mokykloje, taip pat valstybinėje Juodšilių Šilo gimnazijoje. Susitikimo pradžioje Švietimo skyriaus vedėja L. Andruškevič trumpai pristatė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus veiklą, supažindino su švietimo problemomis. Opiausia problema – lietuvių kalbos brandos egzamino suvienodinimas neatsižvelgiant į tai, kad tautinių mažumų mokyklų mokiniai per dvejus metus neturėjo lygių galimybių su lietuviškų mokyklų mokiniais vienodai pasirengti tokiam egzaminui. Kitos problemos – mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje neatsižvelgta į mokyklas kaimo vietovėse, kuriuose veikia kelios valstybine ir tautinių mažumų kalbomis mokymą vykdančios mokyklos, neišspręstas poreikis Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų kaimo vietovėse mokykliniais autobusais aprūpinimas, neskiriamos lėšos savivaldybei ikimokyklinio ugdymo įstaigoms steigti ir pan.

Prie mokymo įstaigų svečius pasitikdavo susirinkusi minia su agitaciniais plakatais. Mokytojai, mokiniai ir jų tėvai išsakė savo rūpesčius ir nuoskaudas. Labiausiai nuogąstavo dėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino suvienodinimo, teigė, kad abiturientams bus per sunku ir jie nespės adaptuotis prie pakeistos programos bei egzamino.


LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė susipažinusi su Vilniaus rajono švietimo įstaigomis bei jų problemomis žadėjo spręsti problemas ir artėti prie abipusio susitarimo.

 

 

 

 

Shadow up