kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Všį „Vitražo manufaktūra“vykdomas projektas „Keliaujantis vitražas 2014“ Edukaciniai seminarai – kūrybinės dirbtuvės

VšĮ „Vitražo manufaktūra“ įsteigta pagal Vilniaus miesto savivaldybės ir Senamiesčio atnaujinimo agentūros vykdomą Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių atgaivinimo programą. Tai vienintelė Lietuvoje specializuota galerija, turinti įrengtas tinkamas dirbtuves vitražo kūrimui bei tinkamai apšviestas erdves eksponavimui tiek pačios galerijos, tiek jos dirbtuvių-rūsių patalpose.


Všį „Vitražo manufaktūra“ nuolatos organizuoja edukacines programas šeimoms, moksleiviams, draugų susibūrimams, kolektyvų kultūrinio laisvalaikio renginiams bei miesto svečiams. Kūrybinės dirbtuvės kartu su ekskursija po autentiškus XVI a. rūsius ir teoriniu vitražo istorijos pristatymu vyksta mūsų galerijoje-dirbtuvėse, Vilniuje.

Naujas projektas „Keliaujantis vitražas 2014“ suteikia šansą Vilniaus regiono gyventojams, negalintiems atvykti į Vilnių, sudalyvauti panašaus pobūdžio renginyje tiesiog jų miestelyje ar gyvenvietėje! Projekto profilis išplėtotas, pritaikytas profesionalaus meno sklaidai regionuose. Pritaikius turimą edukacinės veiklos organizavimo patirtį naują programą išdėstome taip, jog ji apima unikalaus stiklo meno demonstravimą, teorinių žinių apie vitražo bei stiklo meno istoriją ir technologijas gausinimą, filmų bei archyvinės medžiagos peržiūrą, šiuolaikinio stiklo ir vitražo meno apžvalgą ir interaktyvias kūrybines dirbtuves. Projektas inicijuoja kolegialią atmosferą, pozityvią nuotaiką ir bendravimą, vienija įvairaus amžiaus bendruomenės narius ir skatina juos kultūriškai produktyviam laisvalaikio praleidimui. Vienas iš siektinų tikslų yra tautinių mažumų ir bendruomenės suartinimas, integracija į socialinį gyvenimą per kultūros paveldo pažinimą.

Edukacinis tęstinis projektas „Keliaujantis Vitražas 2014“ Vilniaus regiono gyventojams pristato specialiai šiam projektui profesionalių dailininkų ir dailės teoretikų parengtą teorinį seminarą apie Lietuvos ir pasaulio stiklo meną, vitražą, šių meno šakų vystymąsi, plėtrą, istorinę evoliuciją ir šiuolaikines tendencijas, bei kviečia sudalyvauti interaktyviose kūrybinėse dirbtuvėse. Jų metu stiklo meistrai ir dailininkai padės kiekvienam individualiai susikurti savo unikalų stiklo dirbinį, kurį projekto komanda parsiveš į manufaktūrą galutiniam gamybos proceso užbaigimui, surengs šių darbų parodą „Vitražo manufaktūros“ galerijoje, o po parodos paštu atsiųs kaip dovaną dalyviams. Seminaro medžiagą sudaro gausiai iliustruota prezentacija apie vitražo istoriją ir gamybos technologijas, trumpametražiai filmukai apie stiklo pūtimo, vitražo gaminimo ir kitas stiklo apdirbimo technologijas.

Projekto „Keliaujantis vitražas 2014“ tikslinė grupė - Vilniaus regionų gyventojai - moksleiviai, mokytojai, miestelėnai, meno mėgėjai, kurie bus supažindinti su senaisiais amatais, stiklo meno bei vitražo istorija. Šiame projekte taip pat kviečiami dalyvauti visi norintys miestelių gyventojai ir svečiai - įvairaus amžiaus ir socialinių grupių atstovai. „Vitražo manufaktūra“ savo siūloma programa skatins labai aktualų kokybišką laisvalaikio praleidimą, mokys pažinti istorines vertybes, rūpintis paveldo išsaugojimu bei puoselėjimu. Taip pat ugdys kūrybiškumą ir skatins novatoriškų idėjų atsiradimą.

 

Shadow up