kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus r. savivaldybės Švietimo skyriaus specialistai - mokymų dalyviai

Švietimo informacinių technologijų centras, vykdydamas projektą "Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas (II etapas) Nr. VP1-2.1-ŠMM-03-V-02-001, kartu su konsultacijų įmone UAB "Civitta" organizuoja mokymus, kurių tikslas - savivaldybių švietimo srities darbuotojų kompetencijų tobulinimas. 


Mokymai bus vykdomi 2013 m. rugpjūčio - gruodžio mėnesiais. Numatyta, kad mokymuose dalyvaus 590 savivaldybių darbuotojų, susijusių su švietimo stebėsenos ir/ar analizės organizavimu ir vykdymu. 

Tikimasi, jog mokymuose dalyvavę švietimo srities darbuotojai, įsisavinę mokymų medžiagą, gebės:

 • vykdyti kokybišką politikos analizę savivaldybėse;
 • naudoti įdiegtą ŠVIS bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinių švietimo įstaigų stebėsenai ir vertinimui;
 • prognozuoti duomenų poreikius bei kurti politikos analizės modelius;
 • teikti vadybines ataskaitas, reikalingas efektyviam bendrojo lavinimo mokyklų valdymui, savivaldybės ir /ar mokyklų vadovams;
 • atlikti kitus su švietimo politikos stebėsena ir analize susijusius veiksmus.

Mokymų metu bus tobulinamos šios savivaldybių švietimo srities darbuotojų kompetencijos:

 • politikos analizės procesas;
 • darbas su regionine ŠVIS;
 • analitinis ir kūrybinis mąstymas;
 • modeliavimo įgūdžiai (analizės modelių kūrimas ir duomenų apdorojimas);
 • sprendimų komunikavimo, pristatymo rengimo ir viešo kalbėjimo įgūdžiai;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • vadybiniai ir tyrimo įgūdžiai.

Mokymų pradžia Vilniaus rajono savivaldybėje - rugpjūčio 30 d.

Shadow up