kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Susitikime aptarti svarbiausi Vilniaus rajono sodininkų bendrijų atstovų klausimai

Šiandien, balandžio 5 dieną Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vadovų bei specialistų susitikimas su Vilniaus rajono sodininkų bendrijos valdybų pirmininkais.


Susitikime dalyvavę Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska, administracijos direktoriaus pavaduotojai Danuta Narbut ir Albert Narvoiš, administracijos Statybos ir Vietinio ūkio skyrių vedėjai, Vilniaus susivienijimas „Sodai“ pirmininkas Romasis Vaitekūnas bei Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyresnioji inspektorė Tatjana Molienė aptarė svarbiausius bei sodininkų bendrijų atstovams aktualiausius klausimus.

Susitikime buvo keliami bei gvildenami kelio priežiūros, šiukšlių išvežimo bei žemės mokesčių klausimai, kuriuos kartu aptarė bei su naujovėmis atvykusius bendrijų atstovus supažindino Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Kilus ilgai diskusijai apie Savivaldybės tvarkomų kelių ir gatvių pasirinkimo prioritetus, Statybos skyriaus vedėjas Rimantas Gerdvilis priminė susirinkusiems, jog Vilniaus rajono savivaldybė kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus vykdo tik Vietinės reikšmės vešiuosiuose keliuose ir gatvėse, kurios nuosavybės teise priklauso Savivaldybei. Vilniaus rajono vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašą galite rasti čia. 

Susirinkusiems sodininkų bendrijų atstovams taip pat buvo priminta ir apie nuo 2012 m. Vilniaus rajono savivaldybėje galiojanti susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims tvarkos aprašą, suteikiantį galimybę rajono gyventojams ar įmonėms kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją dėl kelių ir gatvių asfaltavimo ar žvyro dangos remonto darbų bendro finansavimo. Pasinaudojus šia Savivaldybės teikiama iniciatyva yra sudaryta puiki galimybė sulaukti 50 proc. Savivaldybės finansavimo keliams bei gatvėms tvarkyti. 2016 metais į Vilniaus rajono savivaldybę dėl kelių ir gatvių asfaltavimo ir žvyro dangos remonto darbų bendro finansavimo kreipėsi net 8 fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie 2016 metais bendrai su savivaldybė įgyvendino 5 objektus. Likę trys objektai, kuriems buvo pateiktos paraiškos, bus įgyvendinamos 2017 m.

Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims tvarkos aprašas 

Susitikime dalyvavusi Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyresnioji inspektorė Tatjana Molienė supažindino susirinkusius su pagrindinėmis priežastimis dėl kurių kyla gaisrai namuose bei paragino sodų bendrijų sodininkus ir gyventojus laikytis priešgaisrinių reikalavimų:

1) Prie pagrindinio kelio į sodo bendrijos teritoriją turi būti įrengta sodų sklypų, kelių, vandens telkinių, gaisrinių hidrantų išdėstymo schema;

2) Privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi. Tarpai tarp statinių turi būti laisvi ir neužkrauti;

3) Sodininkų bendrijų teritorijose turi būti reguliariai patikrinta teritorijos gaisrinės saugos būklė, gaisrinis vandentiekis ir tikrinimo rezultatai surašyti į atitinkamą formos aktą, laiku nuvalytas sniegas nuo privažiavimo prie vandens telkinių ar gaisrinių hidrantų kelių bei kontroliuojama, kad iš gyvenamųjų namų, garažų, sodų bendrijų teritorijoje reguliariai būtų šalinamos šiukšlės ir kitos degios atliekos.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski papasakojo susirinkusiems apie pokyčius komunalinių atliekų tvarkyme. Daugiau informacijos apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą skaičiavimo tvarką galite rasti čia.

Susitikime papasakota ir apie Vilniaus rajono savivaldybėje taikomus žemės mokesčius. Vilniaus rajono savivaldybė – vienintelė regione atleidžianti gyventojus nuo žemės mokesčio mokėjimo už plotus iki 5 ha ir žemės nuomos mokesčio iki 3 ha.


Shadow up